PSY3132 - Psykologiske tester i arbeidslivet og Human factors

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Hovedfokuset i dette kurset er å lære studenten testmetodikk slik at studenten kan vurdere kvaliteten på tester som kan benyttes i arbeidslivet. I dette kurset vil studenten også få en oversikt over ulike typer tester og vurderingsprosedyrer som finnes i arbeidslivet for ansettelse, karriereveiledning, trening, utvikling og prestasjonsvurderinger. Eksempler på tester og vurderingsprosedyrer som kan bli gjennomgått er: jobbanalyse, ansettelsesintervju, personlighetstester, evnetester, interessetester, tester på emosjonell intelligens, teamferdighetstester, tester for å vurdere kvalitet på teamarbeid, tester på lederskap, og endringsvillighetstester. I dette kurset vil også etiske retningslinjer og standarder for testing og seleksjon bli gjennomgått. Human factors handler om hvordan man skal tilpasse arbeidsredskap, arbeidsplass og arbeidsoppgaver slik at de i størst mulig grad er tilpasset brukeren. Studentene skal lære noen metoder som kan benyttes for å vurdere dette.

Læringsutbytte

Kunnskap:
- Studenten har kunnskap om psykologisk testmetodikk
- Studenten har kunnskap om sentrale tester og vurderingsprosedyrer som kan benyttes for ansettelse, karriereveiledning, trening, utvikling og prestasjonsvurdering.
- Studenten har kunnskap om etiske retningslinjer og standarder for testing og seleksjon.
- Studenten har kunnskap om typiske human factors metoder som blir brukt i industrien.

Ferdigheter:
- Studenten kan vurdere om en test er reliabel, valid og anvendbar for ulike formål.
- Studenten kan gjennomføre og gi tilbakemelding på personlighetstesten NEO-PI-R.
- Studenten kan gjennomføre en jobbanalyse.
- Studenten kan evaluere og jobbe etter retningslinjer for testbrukere.
- Studenten kan gjennomføre jobbintervju.

Generell kompetanse
- Studenten kan reflektere over etiske retningslinjer
- Studenten har høy kompetanse på psykologisk testmetodikk
- Studentene har høy kompetanse på tester og evalueringsprosedyrer som finnes innenfor arbeids- og organisasjonspsykologi.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer, øvelser.

Obligatoriske aktiviteter

  • 80% obligatorisk oppmøte
  • Muntlig presentasjon
  • 80% oppmøte

Mer om vurdering

Undervisningen blokkes i perioden 1. februar til 15. mars. Mappeevaluering ved emnets slutt, før praksisperioden starter.
Obligatorisk aktivitet må være godkjent før eksamen. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester godkjennes av instituttet.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Psykologi (MPSY) - enkelte retninger
Psykologutdanning, 6-årig løp (CPSY6)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på master i arbeids- og organisasjonspsykologi.Emnet kan også etter søknad velges av studenter på profesjonsstudiet i psykologi, så fremt de fyller forkunnskapskravene og at det er ledige plasser.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSY3059 7.5 01.09.2012

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Mappevurdering 100/100

Innlevering
23.05.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.