course-details-portlet

PSY3132 - Psykologiske tester i arbeidslivet og Human factors

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100 A

Faglig innhold

Hovedfokuset i dette kurset er å lære studenten testmetodikk slik at studenten kan vurdere kvaliteten på tester som kan benyttes i arbeidslivet. I dette kurset vil studenten også få en oversikt over ulike typer tester og vurderingsprosedyrer som finnes i arbeidslivet for ansettelse, karriereveiledning, trening, utvikling og prestasjonsvurderinger. Eksempler på tester og vurderingsprosedyrer som kan bli gjennomgått er: jobbanalyse, ansettelsesintervju, personlighetstester, evnetester, interessetester, tester på emosjonell intelligens, teamferdighetstester, tester for å vurdere kvalitet på teamarbeid, tester på lederskap, og endringsvillighetstester. I dette kurset vil også etiske retningslinjer og standarder for testing og seleksjon bli gjennomgått. Human factors handler om hvordan man skal tilpasse arbeidsredskap, arbeidsplass og arbeidsoppgaver slik at de i størst mulig grad er tilpasset brukeren. Studentene skal lære noen metoder som kan benyttes for å vurdere dette.

Læringsutbytte

Kunnskap:
- Studenten har kunnskap om psykologisk testmetodikk
- Studenten har kunnskap om sentrale tester og vurderingsprosedyrer som kan benyttes for ansettelse, karriereveiledning, trening, utvikling og prestasjonsvurdering.
- Studenten har kunnskap om etiske retningslinjer og standarder for testing og seleksjon.
- Studenten har kunnskap om typiske human factors metoder som blir brukt i industrien.

Ferdigheter:
- Studenten kan vurdere om en test er reliabel, valid og anvendbar for ulike formål.
- Studenten kan gjennomføre og gi tilbakemelding på personlighetstesten NEO-PI-R.
- Studenten kan gjennomføre en jobbanalyse.
- Studenten kan evaluere og jobbe etter retningslinjer for testbrukere.
- Studenten kan gjennomføre jobbintervju.

Generell kompetanse
- Studenten kan reflektere over etiske retningslinjer
- Studenten har høy kompetanse på psykologisk testmetodikk
- Studentene har høy kompetanse på tester og evalueringsprosedyrer som finnes innenfor arbeids- og organisasjonspsykologi.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer, øvelser.

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig presentasjon
  • 80% oppmøte

Mer om vurdering

Undervisningen blokkes i perioden 1. februar til 15. mars. Mappeevaluering ved emnets slutt, før praksisperioden starter.
Obligatorisk aktivitet må være godkjent før eksamen. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester godkjennes av instituttet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Psykologi (MPSY) - enkelte retninger
Psykologutdanning, 6-årig løp (CPSY6)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSY3059 7.5 01.09.2012
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Psykologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100 A

Innlevering 26.11.2020

Innlevering 14:00

Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Mappevurdering 100/100 A

Utlevering 29.04.2021

Innlevering 12.05.2021

Utlevering 14:00

Innlevering 14:00

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU