course-details-portlet

PSY1125 - Innføring i utviklingspsykologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i menneskets utvikling gjennom barne- og ungdomsårene. Emne dekker sentrale aspekter ved psykologisk utvikling, som persepsjon og kognisjon, kommunikasjon og språk, emosjonsutvikling, tilknytning, vennskapsrelasjoner og lek. Emne gir også en oversikt over hjernens utvikling.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten har

  • bred kunnskap om sentrale teoretiske perspektiver innenfor utviklingspsykologi og hvordan disse perspektivene skiller seg fra hverandre
  • kjennskap til hva forskning viser om typiske trekk ved måten barn fungerer på; kognitivt, emosjonelt og sosialt
  • kjennskap til sentrale metoder innen psykologisk forskning som handler om barn og ungdom

Ferdigheter

Studenten kan

  • gjøre rede for sentrale temaer innenfor utviklingspsykologi
  • anvende sentrale begreper innenfor utviklingspsykologi og kritisk drøfte sentrale teoretiske perspektiver

Generell kompetanse

Studenten har

  • utviklet en forståelse for sammenhengen mellom teoretiske utviklings-perspektiver og empirisk kunnskap om barns utvikling
  • utviklet en forståelse for at barns individuelle utvikling finner sted innenfor en sosial og kulturell kontekst

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger 2 timer pr. uke, organiserte kollokvier.

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig innlevering

Mer om vurdering

Tidligere godkjent obligatorisk aktivitet gjelder ved gjentak av eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykologi (BPSY)
Psykologi (ÅPSY)

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSY1015 7.5 HØST 2021
PSYPRO4115 7.5 HØST 2021
PSY1005 7.5 HØST 2021
PSY1505 7.5 HØST 2021
PSYK4125 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Psykologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for psykologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 04.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 9
SL110 turkis sone Sluppenvegen 14 80
SL110 lilla sone Sluppenvegen 14 64
SL310 blå sone Sluppenvegen 14 48
SL274 Sluppenvegen 14 5
SL110 hvit sone Sluppenvegen 14 26
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU