course-details-portlet

POL3004 - Forskningsdesign og samfunnsspørsmål

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 3 timer E

Faglig innhold

Emnet tar sikte på å vise spennvidden i samfunnsvitenskapelig forskningsmetode og metodologi, og omfatter også forskningsdesign og relevant vitenskapsfilosofi.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:

  • ha kunnskap om vitenskapsteori og metodebruk i statsvitenskap, med hovedvekt på kvalitative metoder
  • ha kunnskap om metoder og teknikker knyttet til forskningsdesign for små utvalg

Ferdighetsmål - studenten skal kunne:

  • planlegge en forskningsoppgave med bruk av samfunnsvitenskapelig forskningsmetode

Læringsformer og aktiviteter

Oppmøte 4 timer per uke i halvparten av semesteret eller 2 timer per uke gjennom hele semesteret. Møtetidspunktene er fordelt mellom forelesninger i plenum og mindre gruppeøvinger.

Undervisningen gis på engelsk eller norsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Semesteroppgave(r)/øving(er)/quiz. Antall og krav oppgis ved semesterstart.

Mer om vurdering

Vurderingsform: 3-timers skriftlig eksamen

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Industrial Ecology (MSINDECOL)
Statsvitenskap (MPOL)

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
POL3004 7.5 HØST 2008
POL3005 7.5 HØST 2010
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 2
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Industriell økologi
  • Samfunnsfag
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Statsvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU