course-details-portlet

POL3004 - Forskningsdesign og kvalitativ metode

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet tar sikte på å vise spennvidden i samfunnsvitenskapelig forskningsmetode og metodologi, og omfatter også forskningsdesign og relevant vitenskapsfilosofi.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal
-ha kunnskap om vitenskapsteori og metodebruk i statsvitenskap, med hovedvekt på kvalitative metoder.
-ha kunnskap om metoder og teknikker for utforming av forskningsdesign.
Ferdighetsmål - studenten skal kunne
-planlegge en forskningsoppgave med bruk av samfunnsvitenskapelig forskningsmetode.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning/øvinger i totalt 4 timer pr. uke i hele semesteret.

Obligatoriske aktiviteter

  • Fremlegg

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Industrial Ecology (MSINDECOL)
Medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi (MMEDIE)
Statsvitenskap (MPOL)

Forkunnskapskrav


Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
POL3004 7.5 01.09.2008
POL3005 7.5 01.09.2010
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 2
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 2

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Industriell økologi
  • Mediefag og kommunikasjon
  • Samfunnsfag
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Statsvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering 23.11.2020

Innlevering 30.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering 26.04.2021

Innlevering 21.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU