POL3004 - Forskningsdesign og kvalitativ metode

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet tar sikte på å vise spennvidden i samfunnsvitenskapelig forskningsmetode og metodologi, og omfatter også forskningsdesign og relevant vitenskapsfilosofi.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal
-ha kunnskap om vitenskapsteori og metodebruk i statsvitenskap, med hovedvekt på kvalitative metoder.
-ha kunnskap om metoder og teknikker for utforming av forskningsdesign.
Ferdighetsmål - studenten skal kunne
-planlegge en forskningsoppgave med bruk av samfunnsvitenskapelig forskningsmetode.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning/øvinger i totalt 4 timer pr. uke i hele semesteret.
Emnet undervises på engelsk ved behov.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Industrial Ecology (MSINDECOL)
Statsvitenskap (MPOL)

Forkunnskapskrav

60 studiepoeng statsvitenskap inkludert SOS1002 eller tilsvarende metodeemne. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
POL3005 7.5 01.09.2010

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.