course-details-portlet

PD6010 - Kunstig intelligens og Design-tenkning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100 1 semestre A

Faglig innhold

Mer enn noen gang tidligere oppdager og utforsker selskaper og organisasjoner fordelene ved å bruke kunstig intelligens (AI). Imidlertid er mange ikke i stand til å gå fra å eksperimentere med AI-løsninger til å oppnå reell forretningsverdi. AI + Design Thinking er et unikt tverrfaglig program som tar sikte på å skape forretningsverdi ved å kombinere kreativt håndverk av designtenking med den teknologiske kraften til kunstig intelligens. Kurset lærer hvordan man kan legge til rette for og kjøre tverrfaglige innovasjonsprosesser. Kurset er spesielt skreddersydd for designinnovasjon for AI-prosjekter innen selskaper og organisasjoner. AI + Design-tenkning vil gi deltakerne mulighet til å bli 'katalysatorer for innovasjon' i selskapene de jobber. Kurset vil forvente at du tar med en sak relatert til din egen arbeidsplass, organisasjon eller bedrift, og bruker en designtenking + AI-tilnærming på denne saken. Å bli en katalysator for innovasjon krever mestring av tre grunnleggende ferdigheter: 1) Å være i stand til å oppdage muligheter ved å se på utfordringer og situasjoner med et kundesentrisk tankesett og ved å innramme det "riktige" problemet som må løses, 2). Kunne tenke annerledes og tverrfaglig for å søke etter nye problemer og løsninger der AI fungerer som en mulig teknologi, 3). Å omfavne en eksperimentell holdning til iterativt å oppdage og tidlig teste hva som er verdifullt, gjennomførbart og levedyktig. AI + Design Thinking er basert på et AI-økosystem som i tillegg til teknologien inkluderer brukere, kunder, virksomhet og organisasjon. Samspillet mellom disse elementene gir et rammeverk for innovasjon og verdiskaping i et forretningsperspektiv. Elementer av AI eller lignende kompetanse anbefales på det sterkeste som grunnlag for kursdeltakelsen. Kursets innhold er utviklet i samarbeid med ledende nasjonale og internasjonale eksperter på det nye området for full integrering av AI og designtenking. AI + Design Thinking vil bli levert som et e-læringskurs som gjør det mulig å delta uavhengig av hvor du jobber.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Som et resultat av kurset vil deltakeren:

 • Forstå de grunnleggende funksjonene og mulighetene til kunstig intelligens.
 • Ha erfaring med tankesett, metoder og anvendelsesområde for designtenking
 • Kunne gjennomføre de sentrale komponentene i en innsikts- og ideefase
 • Forstå hvordan sluttbrukernes behov, teknologiske og økonomiske sammenheng påvirker eller blir påvirket av designtenking.
 • Forstå hvordan designtenking brukes best for å øke verdien av et produkt eller en tjeneste som er aktivert gjennom AI.
 • Bli kjent med den etiske diskursen knyttet til AI.
 • Kjenne til de sentrale prinsippene for kritisk validering, analyse og presentasjon av AI-dataanalyse og presentasjon av AI-data
 • Vite hvordan tillit kan utvikles mot AI-systemer

​Ferdigheter:

Etter å ha fullført kurset vil deltakeren kunne:

 • Bruke designtenking for å utforske og definere mulighetene til AI-teknologier
 • Fullføre sluttbrukerstudier for å få innsikt i sluttbrukere og interessenters behov og mål
 • Ha startpakken for å legge til rette for designprosesser for idégenerering og konseptutvikling som bringer teknologi og mennesker sammen
 • Tolke og analysere AI-data og transformere og presentere dette for kunder og andre interessenter
 • Foreslå mulige løsninger der AI-teknologier gjør det mulig for mennesker
 • Lage første konsepter, sonder eller prototyper for å teste hensiktsmessigheten og mulighetene til AI
 • Anvende designmetoder for å utvikle nye og innovative områder for bruk av AI
 • Visualisere og kommunisere data, konsepter og løsninger for interesser og beslutningstakere

Læringsformer og aktiviteter

E-læring - med vanlige digitale møter og coachingøkter

Undervisningen er basert på at deltakerne jobber med prosjekter/tema fra egen arbeidsplass. Dette innebærer at man setter av tid til datainnsamling og samarbeid.

Deltakeren forventes å bruke omtrent 200 timer på gjennomføring av kurset.

Dette inkluderer:

3 oppgaver og en endelig levering, den første krever 10-20 timers arbeid.

2 sanntid og obligatoriske seminarer.

Fast veiledning med eksperter fra NTNU, Digital Norge og samarbeidspartnere basert på valg av tema.

Obligatoriske aktiviteter

 • Oppmøte Samling 1+2
 • Oppmøte nettbasert undervisning 1+2

Mer om vurdering

Arbeider består av av en skriftlig prosjektrapport som kan leveres individuelt eller i gruppe. Dersom man velger gruppeinnlevering, vil samme karakter gis til alle gruppemedlemmer. Manglende oppmøte/deltagelse på samlinger og undervisning vil kunne vurderes på grunnlag av søknad til Institutt for design.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Oppdragsbasert videreutdanning AD-fakultetet - høyere grads nivå (ARDEVU)
Teknologiledelse og digital omstilling (MTDO)

Forkunnskapskrav

Minimum fullført bachelorgrad i et teknologisk fagområde, i tillegg til 2 års relevant yrkeserfaring

Kursmateriell

Oppgis ved studiestart og materiell deles i forbindelse med samlingene. Kurset Elements of AI bør gjennomgås før kursstart.

https://www.elementsofai.no/.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Designmetodikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100 A

Utlevering
31.10.2022

Innlevering
10.11.2022


13:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU