course-details-portlet

MUSV3016 - Masteroppgave i komposisjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappeevaluering
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappeevaluering 100/100

Faglig innhold

Masteroppgaven i komposisjon svarer til ett års full arbeidsinnsats. Kandidaten velger i samråd med sin veileder ett stort eller flere mindre komposisjonsprosjekter, som skal fullføres i løpet av studietiden. Uavhengig av om man snakker om en eller flere komposisjoner, må det samlede arbeidet ha en viss bredde når det gjelder valg av besetning og formale løsninger.

Læringsutbytte

Kunnskap:

En kandidat med fullført kvalifikasjon i emnet MUSV3016

 • har kunnskap om forholdet mellom personlig uttrykksbehov og musikalske virkemidler
 • har kunnskap om musikalsk form, og musikalsk formende prosesser
 • har kunnskap om instrumentasjon og orkestrering
 • har spesialisert kunnskap om musikalsk notasjon

Ferdigheter:

En kandidat med fullført kvalifikasjon i emnet MUSV3016

 • kan gjennomføre egne komposisjoner for ulike besetninger på selvstendig grunnlag
 • kan forme ulike typer musikalske forløp
 • kan skape et musikalsk uttrykk som samsvarer med det man ønsker å uttrykke
 • kan anvende sin musikkteoretiske og musikkanalytiske kompetanse i arbeidet med å skape egne verk
 • kan finne frem til og vurdere relevante partiturer og musikklitteratur som inspirasjon og støtte for eget kunstnerisk arbeid

Læringsformer og aktiviteter

Individuell veiledning, gjesteforelesninger og eventuelle seminarer.

Obligatorisk aktivitet: Kandidaten må legge frem et avtalt antall mindre verk eller del(er) av et større verk i løpet av første studieår. Det samme gjelder ved avslutningen av tredje semester. I fjerde semester innleverer kandidaten det han/hun har produsert i løpet av studiet til endelig vurdering.

Informasjon om veiledningstimer i forbindelse med masteroppgaven.

Obligatoriske aktiviteter

 • Innleverte verk

Mer om vurdering

Dersom masteroppgaven vurderes til ikke bestått eller F, kan en ny eller omarbeidet oppgave med vesentlige endringer leveres til sensur én ytterligere gang.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Music Performance (MMUSP)
Musikkvitenskap (MMUSV) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Opptak på masterprogrammet i musikkvitenskap, studieretning i komposisjon.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  60.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 2
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Termin nr.: 3
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Musikkvitenskap
 • Komposisjonsfag
 • Utøvende musikkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappeevaluering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappeevaluering 100/100

Utlevering
08.12.2023

Innlevering
15.12.2023


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Mappeevaluering 100/100

Utlevering
08.05.2024

Innlevering
15.05.2024


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU