course-details-portlet

MUSV3001 - Komposisjon og analyse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappeevaluering
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappeevaluering 100/100

Faglig innhold

Emnet kombinerer partiturstudier med egne komposisjonsøvelser. Komposisjonsprinsipper fra det 20. århundre blir gjennomgått, og som del av gjennomgangen blir det vist hvordan teorien og prinsippene realiseres i musikk fra det 20. og 21. århundre.

Emnet kan byttes ut med emner som har MUSV31**-kode.

Læringsutbytte

Kunnskap:

En kandidat med fullført kvalifikasjon i emnet MUSV3001

 • har kunnskap om et bredt spekter av sentrale musikalske virkemidler fra det 20. og det 21. århundret
 • har kunnskap om stil og struktur i representative verk fra det 20. og det 21. århundret
 • har kunnskap om fagspesifikke teori- og analysemetoder
 • har kunnskap om musikalsk formende prosesser

Ferdigheter:

En kandidat med fullført kvalifikasjon i emnet MUSV3001

 • kan på selvstendig grunnlag forme et musikalsk forløp i henhold til sentrale komposisjonsprinsipper fra det 20. og det 21. århundret
 • kan på selvstendig grunnlag analysere verker fra det 20. og det 21. århundret i henhold til fagspesifikke teori- og analysemetoder
 • kan finne frem til og vurdere relevante partiturer og musikklitteratur, som inspirasjon og støtte for eget vitenskapelig og kunstnerisk arbeid
 • kan arbeide systematisk med notetekster

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og skriftlige øvinger.

Undervisningen er obligatorisk, og krever minimum 80 % oppmøte.

Studenten skriver en komposisjonsoppgave til hver uke. Komposisjonsprinsippene det er forelest over skal her prøves ut i praksis. Oppgavene gjennomgås av lærer i samlet gruppe, hvor også studentene gir respons på hverandres arbeider.

Obligatoriske aktiviteter

 • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning

Mer om vurdering

Samtlige øvingsoppgaver som er skrevet i løpet av semesteret leveres i mappe. Mappen vurderes samlet med karakteren bestått/ ikke bestått.

Ved stryk tas hele vurderingen på nytt. Det er ikke påkrevd å ta de obligatoriske aktivitetene på nytt ved nytt forsøk på gjentatt eksamen, men det er sterkt anbefalt å følge hele emnet på nytt, siden emnet har mappevurdering.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Opptak+til+adgangsbegrensede+emner

Krever opptak til studieprogram:
Music Performance (MMUSP)
Musikkvitenskap (MMUSV)

Forkunnskapskrav

Opptak på masterprogrammet i musikkvitenskap. Bestått MUSV1017 og MUSV2010 eller tilsvarende.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.06.2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Musikkvitenskap
 • Utøvende musikkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappeevaluering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappeevaluering 100/100

Utlevering
24.11.2023

Innlevering
01.12.2023


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Mappeevaluering 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU