course-details-portlet

MUSV2010 - Arrangering og innføring i komposisjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappeevaluering
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappeevaluering 100/100

Faglig innhold

I emnet inngår elementær innføring i komposisjon, bruk av midi-teknologi og studioarbeid.

Læringsutbytte

Kunnskap:

En kandidat med fullført kvalifikasjon i emnet MUSV2010

 • har kunnskap om tradisjonelle arrangementsteknikker og elementære komposisjonsteknikker for mindre ensembler
 • har kunnskap om oppsett av partitur og elementær instrumentasjon
 • har kunnskap om musikkteknologiske muligheter i arrangerings- og komposisjonsarbeid

Ferdigheter:

En kandidat med fullført kvalifikasjon i emnet MUSV2010

 • kan anvende tradisjonelle arrangements- og komposisjonsteknikker kreativt
 • kan sette opp partitur og instrumentere for mindre ensembler
 • kan anvende musikkteknologi både i tradisjonelle og friere satstyper
 • kan bruke sitt personlige uttrykk i arrangering og komposisjon

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning og gruppeundervisning.

Undervisningen er obligatorisk, og krever minimum 80 % oppmøte.

Det leveres inntill 10 obligatoriske øvinger gjennom emnet som avsluttes med en større arrangement-/ komposisjonsoppgave som del av mappen. I det avsluttende arbeidet har studenten mulighet til å ta utgangspunkt i den tradisjon og musikkstil studenten selv har som bakgrunn. Oppgaven innstuderes med et ensemble eller skrives i Sibelius, og spilles inn i studio eller leveres i mappen som sibeliusfil. Vurderingen skjer på grunnlag av innlevert partitur og mp3-fil eller sibeliusfil.

Obligatoriske aktiviteter

 • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning
 • Satstekniske øvinger

Mer om vurdering

Mappeevaluering med inntil 7 øvingsoppgaver vurderes samlet med karakteren bestått/ikke bestått.

Ved stryk tas hele vurderingen på nytt. Det er ikke påkrevd å ta de obligatoriske aktivitetene på nytt ved nytt forsøk på gjentatt eksamen, men det er sterkt anbefalt å følge hele emnet på nytt, siden emnet har mappevurdering.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Musikk, utøvende (BMUSP)
Musikkvitenskap (BMUSV)

Forkunnskapskrav

Bestått MUSV2009 eller MUSV2008.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MUSV1004 7.5 VÅR 2004
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Musikkvitenskap
 • Musikkteknologi
 • Utøvende musikkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappeevaluering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappeevaluering 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU