course-details-portlet

MUSV1021 - Hovedinstrument 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praktisk eksamen 100/100 15 minutter

Faglig innhold

Emnet bygger på MUSV1019 Hovedinstrument 1 med improvisasjon og videreføres til et høyere nivå på hovedinstrument.

Læringsutbytte

Kunnskap: En kandidat med fullført kvalifikasjon i emnet MUSV1021 har utvidet kunnskap om

  • ulike vokale/instrumentale retninger og stiltrekk innenfor sitt musikalske hovedområde/sjanger
  • ulike instrumentalteknikker, innstuderings- og øveteknikker og formidlingsmåter alene og i samspill med andre

Ferdigheter: En kandidat med fullført eksamen i emnet MUSV1021 kan

  • innstudere og presentere et vokalt/instrumentalt repertoar fra et bredt felt innenfor sin sjanger, på et høyere nivå enn det som kreves til MUSV1019
  • vise musikalitet, teknisk ferdighet, stilkunnskap og musikkteoretisk innsikt i praktisk utøvelse på et høyere nivå enn det som kreves til MUSV1019

Læringsformer og aktiviteter

Individualundervisning med obligatorisk deltakelse i undervisning. Minimumskrav for å kunne ta eksamen er 80 % tilstedeværelse.

Det gis ikke hovedinstrumentundervisning mer enn én gang, for å oppnå samme læringsmål.

Obligatoriske aktiviteter

  • Tilfredsstillende deltakelse i hovedinstrumentundervisningen. Refleksjonsnotat om egen progresjon

Mer om vurdering

Emnet avsluttes med praktisk eksamen i hovedinstrument. Eksamenstid for hovedinstrument er ca. 15 minutter, med nytt repertoar i forhold til tidligere eksamener. Dersom studenten etter å ha blitt tildelt instrumental-/vokallærer uteblir fra obligatorisk undervisning, mister vedkommende retten til å ta eksamen i emnet.

Ved stryk tas hele vurderingen på nytt.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Krever opptak til bachelorprogrammet eller årsstudiet i musikkvitenskap, samt bestått MUSV1019 eller MUSV1020.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MUSV1016 4.0 HØST 2013
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Musikkvitenskap
  • Utøvende musikkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Praktisk eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praktisk eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU