course-details-portlet

MUSP4582 - Kirkemusikkteori og bransjekunnskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 1/2
Oppgave 1/2

Faglig innhold

Liturgikk og hymnologi: Emnet skal gi oversikt over liturgiens historiske utvikling, og hovedtrekk ved vår tids gudstjenesteliv. Emnet gir også en gjennomgang av hymnologi og salmehistorie, innføring i salmens litterære og musikalske egenart, og dens plass i kirke og samfunn.

Bransjekunnskap: Emnet skal bevisstgjøre den kirkemusikalske identitet og yrkesforståelse, styrke refleksjon om kirkemusikkens kunstfaglige og teologiske forankring, og orientere om den kirkelige organisering og struktur.

Læringsutbytte

Kunnskap:

En kandidat med fullført kvalifikasjon i emnet MUSP4582

 • har kunnskap om liturgisk og hymnologisk historie og utvikling
 • har kunnskap om den norske kirkes liturgiske ordninger.
 • har et bevisst forhold til egen kompetanse, musikeridentitet og forventninger i arbeidslivet
 • har innsikt i og kunnskap om arbeidslivets krav og forventninger, samt kjennskap til relevante institusjoner og samarbeidspartnere
 • har innsikt i problemstillinger og holdninger knyttet til kirkemusikkens anvendelse og utøving i kirke og samfunn

Ferdigheter:

En kandidat med fullført kvalifikasjon i emnet MUSP4582

 • kan formulere sine faglige kunnskaper på en overbevisende måte i både skrift og tale - kan sette seg inn i og vurdere relevante tekster om kirkemusikalske tema og gjøre egne refleksjoner på grunnlag av tilegnet kunnskap
 • kan anvende sine kunnskaper i egen yrkespraksis
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne i samarbeidsforhold
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor emneområdet

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning i 2 timer pr. uke i 24 uker. Emnet organiseres i en kombinasjon av ukentlig undervisning og prosjektbasert undervisning, og formidles som klasseundervisning i form av forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid.

Obligatoriske aktiviteter

 • Tilfredsstillende deltakelse i obligatorisk undervisning

Mer om vurdering

Vurderingsordning: 2 skriftlige oppgaver, 4 A4 sider. Obligatorisk deltagelse.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Kirkemusikk (ÅKIRKMUS)
Musikk, utøvende (BMUSP)

Forkunnskapskrav

Opptak til bachelor i utøvende musikk eller årsstudium i kirkemusikk.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Fjerdeårsemner, nivå IV

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Utøvende musikkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 1/2 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 1/2 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU