course-details-portlet

MUSP4146 - Akkompagnering B

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praktisk eksamen 100/100 30 minutter

Faglig innhold

Emnet omfatter akkompagnements-/samspillitteratur for de vanligste soloinstrumenter/sang fra sentrale stilperioder og sjangere. Studenten bør akkompagnere ved interne konserter i studietiden. Man kan velge å spesialisere seg i en sjanger. Studentene vil få noe trening i reduksjon av orkestertranskripsjoner m.v. For klaver og gitar: en del grunnleggende trening i generalbasspill/besifring, for gitar også tabulaturspill. Studenten må selv organisere akkompagnementspill med medstudenter ved semesterstart

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten

  • har kjennskap til repetitørrollen, continuospill og partiturspill

Ferdigheter:

Kandidaten

  • har trening i aktivt og lyttende akkompagnement av andre musikere og sangere
  • har trening i primavistaspill

Læringsformer og aktiviteter

Individual- og/eller gruppeundervisning - 1 time pr. uke i 24 uker. Observasjon av akkompagnementstimer hos lærer. Studenten skal delta på minst to konsertfremføringer utenom eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltagelse i 2 konserter
  • Tilfredsstillende deltakelse i obligatorisk undervisning
  • Minimum 90 minutter gjennomgåtte repertoar

Mer om vurdering

Repertoarliste (90 minutter) inkluderer eksamensprogram og skal leveres med godkjennelse av faglærer i midten av april.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Music Performance (MMUSP)
Musikk, utøvende (BMUSP)

Forkunnskapskrav

Bestått MUSP4136 eller tilsvarende med klaver, gitar eller annet akkompagnementsinstrument. Godt nivå i prima vista-spill er en fordel.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Fjerdeårsemner, nivå IV

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Utøvende musikkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Praktisk eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU