course-details-portlet

MUSP4144 - Arrangering/komponering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 1 uker

Faglig innhold

Emnet omfatter teknikker for motivisk utvikling og komposisjon, utvidet harmonilære, instrumentasjon og analyse

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten

  • har kunnskap om sentrale kompositoriske utviklingslinjer

Ferdigheter:

Kandidaten

  • har grunnleggende håndverksmessige ferdigheter innen ulike komposisjonsteknikker, instrumentasjon, notasjon og praktisk analyse
  • kan utvikle et musikalsk materiale og komponere egen musikk innenfor et bredt spekter av uttrykk, og for en variert besetning

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning/gruppe - 3 timer pr. uke i 24 uker.

Individuell- og/eller gruppeveiledning - 0,5 time pr. uke i 24 uker.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger
  • Tilfredsstillende deltakelse i obligatorisk undervisning

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen 1 uke:

Studentene komponerer et verk for en spesifisert kammerbesetning ut fra et utvalg av gitte utviklingsparametre. Durata 2 - 3 minutter.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Music Performance (MMUSP)
Musikk, utøvende (BMUSP)

Forkunnskapskrav

Bestått MUSP4161 eller tilsvarende. Opptak gjøres på grunnlag av innleverte arbeider som skal vedlegges søknaden.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Fjerdeårsemner, nivå IV

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Utøvende musikkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU