course-details-portlet

MUSP4136 - Akkompagnering A

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praktisk eksamen 100/100 20 minutter

Faglig innhold

Delemnet omfatter akkompagnements-/samspillitteratur for de vanligste soloinstrumenter/sang fra sentrale stilperioder og sjangre, samt påhør av akkompagnementstimer hos sin lærer. Studenten bør akkompagnere ved interne konserter i studietiden.

Læringsutbytte

Kandidaten

  • har trening i aktivt og lyttende akkompagnement av andre musikere og sangere
  • har trening i primavistaspill

Læringsformer og aktiviteter

Akkompagnementsinstruksjon 0,5 time pr. uke i 24 uker. Observasjon av akkompagnementstimer hos lærer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning
  • Deltakelse på en konsert
  • Gjennomgått repertoar minimum 60 minutter

Mer om vurdering

Repertoarliste (60 minutter) inkluderer eksamensprogram og skal leveres med godkjennelse av faglærer i midten av april. Studenten skal delta på minst en konsertfremføring i tillegg til eksamen. Praktisk eksamen: 20 minutters effektiv spilletid.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Music Performance (MMUSP)
Musikk, utøvende (BMUSP)

Forkunnskapskrav

Bestått MUSP4160, eller tilsvarende, med hovedinstrument klaver, gitar, trekkspill eller annet akkordinstrument.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Utøvende musikkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Praktisk eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU