course-details-portlet

MUSP4135 - Kammermusikk A

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praktisk eksamen 100/100 20 minutter

Faglig innhold

Emnet omfatter kammermusikk- eller ensemblerepertoar fra epoker som er sentrale for instrumentet studenten spiller. Kammergruppene/ensemblene settes sammen ut i fra hva som er hensiktsmessig det aktuelle studieår. Merk at emnet normalt ikke tilbys til enkeltstudenter, men til etablerte ensembler som er sentrale og naturlige for de aktuelle instrumentene. For enkelte instrumentsammensetninger kan duoformat være aktuelt.

Emnet krever betydelig selvstendig øving i ensemblet gjennom studieåret.

Læringsutbytte

Ferdigheter

Kandidaten

  • har trening i samspill og samarbeid om musikalske intensjoner
  • kan håndtere tekniske aspekter knyttet til kammermusisering

Kunnskap:

Kandidaten

  • har kjennskap til relevant repertoar for ensemblet
  • har kunnskap om musikkens stiltilhørighet og tolkningsmuligheter
  • kan håndtere ulike kammermusikalske roller

Læringsformer og aktiviteter

Kammermusikkinstruksjon 1 time pr. uke i 24 uker.

The student must perform at minimum one concert in addition to the practical examination.

Obligatoriske aktiviteter

  • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning
  • Deltagelse i 1 konsert
  • Gjennomgått repertoar 60 minutter

Mer om vurdering

Repertoarliste (minimum 60 minutter) inkluderer eksamensprogram og skal sammen med konsertrapport som dokumenterer den obligatoriske konserten leveres for godkjenning av faglærer i midten av april.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Music Performance (MMUSP)
Musikk, utøvende (BMUSP)

Forkunnskapskrav

Bestått MUSP4160 eller tilsvarende.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Utøvende musikkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Praktisk eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU