course-details-portlet

MRK3025 - Innovation and Business Development

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Gruppebasert prosjektoppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Gruppebasert prosjektoppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet undervises på engelsk. Se engelsk emnebeskrivelse for mer informasjon.

Læringsutbytte

Emnet undervises på engelsk. Se engelsk emnebeskrivelse for mer informasjon.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet undervises på engelsk. Se engelsk emnebeskrivelse for mer informasjon.

Obligatoriske aktiviteter

  • Innlevering av prosjektskisse

Mer om vurdering

Emnet undervises på engelsk. Se engelsk emnebeskrivelse for mer informasjon.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Diverse studier - Fakultet for økonomi (EMNE/ØK)
Økonomi og administrasjon (BØA)
Økonomi og administrasjon (MSIVØK5)

Kursmateriell

Emnet undervises på engelsk. Se engelsk emnebeskrivelse for mer informasjon.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IN232 6.0
INT3010 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
NTNU Handelshøyskolen

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Gruppebasert prosjektoppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Gruppebasert prosjektoppgave 100/100

Utlevering
23.05.2024

Innlevering
30.05.2024


10:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Gruppebasert prosjektoppgave 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU