course-details-portlet

MGLU5234 - Masteroppgave i kunst og håndverk - skapende arbeid

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praktisk skapende arbeid tilknyttet masteroppgaven 51/100
Individuell skriftlig oppgave tilknyttet masteroppgave 49/100

Faglig innhold

Dette emnet består av arbeid med masteroppgaven inkludert praktisk skapende arbeid. Masteroppgaven med skapende arbeid er et uavhengig akademisk forskningsprosjekt som er originalt, kritisk, etisk, metodisk, informert og tydelig artikulert, knyttet til et tema relevant til kunst og håndverk. Forskningsprosjektet kan være teoridrevet eller praksisledet. Resultatet som skal evalueres er en skriftlig masteroppgave og skapende arbeid der forskningsspørsmålet utforskes gjennom kunstnerisk forskning. Det skapende arbeidet kan presenteres som en del av den skriftlige oppgaven i tillegg til en presentasjon eller utstilling. Det skapende arbeidet og den skriftlige avhandlingen er gjensidig avhengig i tilnærmingen til forskningstemaet. Veiledning er et viktig element i arbeidet med masteroppgaven, og veiledning er en obligatorisk del av emnet.

Læringsutbytte

Kunnskap

kandidaten

 • har avansert og uavhengig kunnskap innen metodisk, etisk og kritisk forskningsarbeid innen fagområdet
 • har avansert kunnskap om å jobbe med et tydelig forskningsspørsmål innen fagområdet
 • har grundig kunnskap om akademisk skriving og presentasjon
 • har grundig kunnskap om kunstnerisk utviklingsarbeid, kunstnerisk forskning og presentasjon av dette
 • har avansert kunnskap om forskjellige, skriftlige og multimodale muligheter i fagområdets formater

Ferdigheter

kandidaten

 • kan trygt gjennomføre og presentere et forskningsprosjekt på masternivå
 • kan trygt presentere forskningsresultater og teoretisere rundt praksisledet eller teoridrevet forskning gjennom akademisk skriving på masternivå
 • kan velge mellom tilgjengelige teoretiske alternativer, lese forskningsmateriell med teori og kritisk reflektere rundt hvordan teori informerer valg under forsknings- og skriveprosessene
 • kan trygt gjennomføre kunstnerisk utviklingsarbeid, kunstnerisk forskning og presentasjon av dette
 • kan bruke referansesystemer i samsvar med anerkjente standarder
 • kan finne og kritisk evaluere informasjon i analoge og digitale ressurser

Generell kompetanse

kandidaten

 • er i stand til å bruke veiledning
 • har grundig kompetanse i dialog med andre om egne forskningsresultater, samt å forsvare eget arbeid
 • kan analysere og anvende gjeldende teori om fagfeltet for å bidra til nye tenke- og innovasjonsprosesser på et avansert nivå
 • kan bruke sin kunnskap for å styrke, utvikle og arbeide innovativt i fagfeltet

Læringsformer og aktiviteter

Masteroppgaven skrives individuelt og verkstedarbeid drives individuelt.

Læringsmetodene består av:

 • Uavhengig individuelt arbeid under tilsyn av veileder. Tilsyn kan foregå individuelt eller i grupper.
 • To verbale presentasjoner av masterprosjektet i prosess inkludert motstand fra kollegastudenters masterprosjekter i prosess, midtveis og mot slutten av prosessen.

Alle studenter må lese, forstå og signere en skriftlig avtale som regulerer masteroppgaveprosessen. Avtalen bekrefter at det er etablert et veiledningsforhold, at temaet er godkjent av veileder og at delene (student, veileder og institutt) kjenner, forstår og har akseptert regelverket som er angitt i avtalen. Organisering av samarbeid med og forskning ved institusjoner som er relevante for eget masterprosjekt må ordnes av studentene selv.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk aktivitet 1
 • Obligatorisk aktivitet 2
 • Obligatorisk aktivitet 3

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter

Det er tre obligatoriske aktiviteter i dette kurset. Disse obligatoriske aktivitetene må være godkjent for å kunne levere eksamensoppgavene. De er som følger:

Obligatorisk aktivitet 1: Veiledning

Obligatorisk aktivitet 2: Deltakelse på midtveis seminar. Verbal presentasjon av masterprosjektet i prosess inkludert motstand fra medstudenters masterprosjekter i prosess. Den foreløpige masteroppgaven samt dokumentasjon av skapende arbeid må leveres til en medstudent og veileder før midtveiseminaret.

Obligatorisk aktivitet 3: Deltakelse på et avsluttende prosesseminar. Verbal presentasjon av masterprosjektet i prosess inkludert motstand til medstudenters masterprosjekter i prosess. Den foreløpige masteroppgaven samt dokumentasjon av skapende arbeid må leveres til en medstudent og veileder før sluttprosesseminaret.

Alle obligatoriske aktiviteter vil bli tildelt godkjent / ikke godkjent og må være godkjent før du leverer oppgaven til vurdering. Deltakelse på verbale presentasjoner og veiledning er nødvendig for å bestå de obligatoriske aktivitetene.

Annen relevant informasjon

Organiseringen av samarbeid med og forskning ved institusjoner som er relevante for eget masterprosjekt må ordnes av studentene selv.

Videre på evaluering

Form for vurdering og karakterskala

Den individuelle skriftlige masteroppgaven og det individuelle praktisk skapende arbeidet vurderes som eksamen for dette emnet. Masteroppgaven og det skapende arbeidet utforsker de samme forskningsspørsmålene og blir vurdert med eksamenskriterium som gjenspeiler den gjensidige avhengigheten av skriving og praktisk skapende arbeid.

Praktisk skapende arbeid vektes 51% i vurderingen. Varighet 1 uke. Praktisk skapende arbeid må være i samsvar med retningslinjene i tråd med ILU-krav som gitt av kurskoordinator. Skriftlig avhandling vektes 49% i vurderingen. Masteroppgaven må skrives i samsvar med retningslinjer i tråd med ILU-kravene gitt av kurskoordinator. Vurderingen gjøres gjennom bokstavkarakteren A-F, der karakterene A-E betyr bestått og F betyr ikke bestått. Begge vurderingsformene må godkjennes for at masteroppgaven skal være bestått. Hvis en del mislykkes, må bare denne delen tas igjen for å bestå. Hvis en student ønsker å forbedre vurderingsresultatet, er det mulig å ta opp bare en av delene.

Masteroppgaven skrives normalt i monografiform. Oppgaven leveres individuelt eller som et fellesarbeid for to studenter. Hvis oppgaven leveres som fellesarbeid skal det vedlegges et dokument som beskriver den enkelte kandidats bidrag. Dette vil normalt innebære individuell vurdering av kandidatene.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Bestått kunst og håndverk 1 og kunst og håndverk 2 (til sammen 60 sp).

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Kunst og håndverk
 • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Individuell skriftlig oppgave tilknyttet masteroppgave 49/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Praktisk skapende arbeid tilknyttet masteroppgaven 51/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Individuell skriftlig oppgave tilknyttet masteroppgave 49/100

Utlevering
21.05.2024

Innlevering
27.05.2024


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praktisk skapende arbeid tilknyttet masteroppgaven (1) 51/100

Utlevering
10.06.2024

Innlevering
14.06.2024


08:30


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
 • 1) Individuelt tidspunkt blir publisert senere.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU