course-details-portlet

MGLU5204 - Masteroppgave i matematikkdidaktikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave 100/100

Faglig innhold

Dette emnet utgjøres av selve masteroppgaven og et oppgaverelevant individuelt pensum. Under veiledning utformer og gjennomfører studenten et forskningsprosjekt som dokumenteres gjennom en skriftlig oppgave, masteroppgaven. Tema for oppgaven avgjøres av studenten selv i samråd med veileder og vil derfor variere fra student til student. Studenten legger i tillegg opp et individuelt pensum som består av faglitteratur med relevans for masteroppgaven.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har avansert, spesialisert kunnskap innenfor et avgrenset område i matematikkdidaktikk
 • har inngående kunnskap om hva som kreves av en vitenskapelig tekst i matematikkdidaktikk
 • har kunnskap om referansestandarder for fagtekster

Ferdigheter

Studenten

 • kan under veiledning utforme og gjennomføre et forskningsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • kan analysere og bruke relevante metoder for matematikkdidaktisk forskning på en selvstendig måte
 • kan finne fram i og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder
 • kan referere til informasjonskilder i henhold til anerkjente standarder
 • kan sette seg inn i litteratur som er relevant for å drive forskning innenfor et avgrenset område i matematikkdidaktikk

Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende sine kunnskaper for å finne svar på relevante problemstillinger innenfor fagområdet
 • kan formidle et omfattende selvstendig forskningsarbeid innenfor fagområdets uttrykksformer
 • kan kommunisere om problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor matematikkdidaktikkens fagområde
 • kan innta en ledende rolle i utvikling av matematikk som undervisningsfag i skolen
 • kan formidle matematikkdidaktisk forskning til fagspesialister og lærere

Læringsformer og aktiviteter

Eget arbeid med veiledning individuelt og i gruppe

Obligatoriske aktiviteter

 • Deltakelse prosjektseminar

Mer om vurdering

Masteroppgaven skrives normalt i monografiform. Oppgaven leveres individuelt eller som et fellesarbeid for to studenter. Hvis oppgaven leveres som fellesarbeid skal det vedlegges et dokument som beskriver den enkelte kandidats bidrag. Dette vil normalt innebære individuell vurdering av kandidatene.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

- Bestått Matematikk 1 og Matematikk 2 (totalt 60 studiepoeng) eller tilsvarende.

- Bestått FoU-oppgave i grunnskolelærerutdanningens tredje studieår.

Kursmateriell

Selvvalgt pensum

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Matematikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Masteroppgave 100/100

Utlevering
20.11.2023

Innlevering
27.11.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Masteroppgave 100/100

Utlevering
21.05.2024

Innlevering
27.05.2024


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU