course-details-portlet

MGLU4516 - Moderne fysikk for lærere (5-10)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Kurset omhandler utvalgte tema i moderne fysikk for grunnskolelærere, blant annet: Kvantefysikk, dens fundamenter og anvendelser; statistisk fysikk og forholdet mellom mikro- og makroskopiske lover; relativitetsteori, dens prinsipper og konsekvenser; partikkelfysikk; teknologiske anvendelser av moderne fysikk.

Læringsutbytte

KUNNSKAP

Studenten

 • har grunnleggende kunnskap i kvantefysikk, dens motivasjoner, fundamenter og modeller
 • har grunnleggende kunnskap i statistisk fysikk og rollen sannsynlighet og statistikk spiller i fysiske fenomener
 • har grunnleggende kunnskap i partikkelfysikk, dens utvikling og modeller
 • har utvidet kunnskap om hvordan kvantefysiske teorier beskriver atomkjernens, atomets og molekylenes oppbygning
 • har kunnskap om elektromagnetisk- og partikkelstråling, og hvordan disse påvirker liv og helse
 • har grunnleggende kunnskap i spesiell og generell relativitetsteori
 • har kunnskap om teknologiske anvendelser med basis i kvantefysikk og i relativitetsteori

FERDIGHETER

Studenten

 • kan anvende enkle matematiske verktøy til å formulere og løse enkle problemer i moderne fysikk
 • kan formidle til grunnskoleelever sammenhengen mellom forskning og kunnskap i moderne fysikk og ulike medisinske og teknologiske anvendelser

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

 • forstår utfordringene knyttet til bruddet mellom moderne fysikk og klassiske teorier
 • er kjent med sammenhengen mellom moderne fysikk og hverdagens fenomener
 • forstår moderne fysikkens relevans i et teknologidrevet samfunn
 • har innsikt i hvordan moderne fysikk kan introduseres til elever i grunnskole med utgangspunkt i læreplanen

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og aktiviteter. Emnet vil undervises på engelsk hvis det er engelskspråklige studenter til stede, ellers vil det foregå på norsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav iht emnebeskrivelse

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav: Øvinger og aktiviteter.

Vurderingsordning: Individuell skriftlig eksamen, 4 timer.

Tillatte hjelpemidler: Tabeller i fysikk og kjemi uten notater eller tusjmarkeringer, tillatt. Definert, enkel kalkulator jf. NTNU reglement.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått naturfag 1 (30 sp) og gjennomført naturfag 2 (30 sp). Bestått forstås som at studenten har fullført og bestått eksamen i emnet. Gjennomført forstås som at alle obligatoriske arbeidskrav i emnet er godkjent.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DID3504 2.5 HØST 2024
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Fjerdeårsemner, nivå IV

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Naturfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 HJELPEMIDD PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 HJELPEMIDD PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU