course-details-portlet

MGLU4212 - Biologisk mangfold

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD

Faglig innhold

I dette emnet er utdypende kunnskap om utvalgte grupper av organismer og videregående kjennskap til klassifikasjon og systematisering av organismene hovedelementer. Innsamling, preparering og oppbevaring av organismer og etiske problemstillinger knytta til dette vil inngå. Kunnskap om biologisk mangfold og temaets betydning relatert til bærekraftig utvikling behandles inngående.

Læringsutbytte

KUNNSKAP

Kandidaten

 • har videregående kunnskap om biologisk mangfold og klassifisering
 • har inngående kunnskap om organismegrupper som er relevante i grunnskolen
 • har avansert kunnskap om aktuelle problemstillinger rundt menneskenes påvirkning av biologisk mangfold og hvordan dette er relatert til bærekraftig utvikling

FERDIGHETER

Kandidaten

 • kan oppdage, samle inn og preparere ulike organismer på en betryggende måte
 • kan anvende ulike hjelpemidler for navnfesting av organismer
 • kan velge ut relevante organismer for anvendelse i undervisning
 • kan vurdere ulike metoder, læringsressurser og læremidler for undervisning i skolen

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten

 • kan analysere og vurdere relevante etiske problemstillinger knytta til undervisning om biologisk mangfold i skolen
 • kan begrunne hvorfor kunnskap om biologisk mangfold er viktig for arbeidet med bærekraftig utvikling

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesninger
 • Laboratorieøvelser med identifikasjon og preparering av organismer
 • Arbeid med oppgaver, individuelt og i gruppe
 • Ekskursjoner og feltarbeid.

Emnet vil undervises på engelsk hvis det er engelskspråklige studenter, ellers vil det foregå på norsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:

 • Ekskursjon
 • To oppgaver individuelt eller i gruppe

Vurderingsordning: Muntlig eksamen som kan innbefatte praktiske prøver i navnsetting av organismer.

Hjelpemidler: Relevante håndbøker for navnsetting.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått naturfag 1 (30 sp) eller tilsvarende emne(r) som gir likeverdig kompetanse i økologi og biodiversitet. Bestått forstås som at studenten har fullført og bestått eksamen i emnet.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DID3505 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Naturfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Muntlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen (1) 100/100 HJELPEMIDD

13.05.2024 - 16.05.2024

Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
 • 1) Individuelt tidspunkt blir publisert senere.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU