EVU-Kurs

Autismespekterforstyrrelser, teori

Autistisk gutt med assistent

Foto: Mostphotos

Start: 04.09.2023
Slutt: 21.11.2023
Søknadsfrist: 01.05.2023

Undervisningsform: Studium med fysiske og digitale samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 0 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: MDV6223

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Emnet bidrar til inngående teoretisk kunnskap og forståelse for autismespekterforstyrrelser i et livsløpsperspektiv. Studenten vil få en bred kunnskap om autismespekterforstyrrelser, fra tidlig gjenkjenning til utfordringer i voksenlivet, mental helse og komorbide tilstander.

Innhold

Autismespekterforstyrrelser er en samlebetegnelse på autisme i ulike varianter og typer. Dette emnet vil gi studentene er bred innføring i og forståelse av autismespekteret. Emnet er teoretisk emne, hvor det legges vekt på forståelse, gjenkjenning og kunnskap om autisme. Sentralt er livsløpsperspektiv, alvorlighetsgrad av kjernesymptomene og assosierte vansker. Emnet gir noe overordna kjennskap til kartlegging og utredning, og tiltak og behandling vil bli kort presentert.

Aktuelle tema

 • kjernesymptomer
 • kjennetegn 
 • forekomst
 • årsak
 • forståelse
 • utviklingsforløp
 • mental helse
 • komorbiditet
 • gjenkjenning 

Etter gjennomført og bestått emne vil studentene ha inngående kunnskap autismespekterforstyrrelser.

Undervisningsform

Den første samlingen er fysisk. Resten av samlingene er synkront heldigitalt. Det vil si at du kan følge emnet hjemmefra, men må være til stede på samlingsdagene.

 • Fysisk oppstartssamling
 • Digital synkron undervisning (nettundervisning i sanntid)
 • Forelesninger
 • Gruppearbeid
 • Egenstudier, emneoppgave og anbefalt litteratur

Opptakskrav

 • UTDANNING: Bachelor eller tilsvarende utdanning (180 studiepoeng) i helse- og sosialfagene: barnevernpedagogikk, ergoterapi, fysioterapi, paramedisin, sosialt arbeid (sosionom), sykepleie, vernepleie - eller: psykologi, barnehagelærer-/førskolelærerutdanning, lærerutdanning og andre tilsvarende bachelorprogram innenfor helse- og sosialfag.
 • ARBEIDSERFARING: Minst to års relevant yrkeserfaring etter fullført bachelor. Med dette menes arbeid i tilknytning til helse-, sosial- eller opplæringstjenester omregnet til 100% stilling.

Les nøye hvilke krav som stilles til dokumentasjon av hhv utdanning og arbeidspraksis.
Kun søknader som oppfyller krav til dokumentasjon vil bli behandlet.

Rangering av søkere

Søkere som er tatt opp på Master i psykisk helse har fortrinnsrett på studieplass. Øvrige ledige plasser rangeres etter NTNUs opptaksforskrift §28:

Karakterpoeng: beregnes ut fra en vektet gjennomsnittskarakter av alle karakterer på vitnemålet som utgjør opptaksgrunnlaget. (Resultatet multipliseres med 10)
Utdanning utover opptaksgrunnlaget gir følgende tilleggspoeng: 1 poeng for 60 studiepoeng, 0,5 poeng for 30 studiepoeng, 0,25 poeng for 15 studiepoeng og 0,125 poeng for 7,5 studiepoeng. (Maksimalt 3 tilleggspoeng.)
Praksis utover minimumskravet på 2 år gir følgende tilleggspoeng: 1 poeng per år relevant yrkespraksis etter fullført og bestått høyere utdanning. Deltidsstillinger gjøres om til andel av heltid. (Maksimalt 5 tilleggspoeng.)

Mastergradens krav om gjennomsnittskarakter C kan fravikes for studenter med enkeltemneopptak. Ved ledige studieplasser kan også søkere med under to års praksis eller annen relevant utdanning på minimum bachelornivå tas opp etter individuell vurdering.

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at studentene har tatt emnet 6222 Nevroutviklingsforstyrrelser, eller har tilsvarende kompetanse.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Tre samlinger á to dager høsten 2023

 • Samling 1: 04-05. september - fysisk samling i Trondheim
 • Samling 2: 18-19. september - nettsamling
 • Samling 3: 16-17. oktober - nettsamling

Nettsamlingene er i sanntid - du må altså være logget på disse dagene.

Særskilte krav til utstyr og dataverktøy

Du må ha tilgang til PC med internett, kamera og mikrofon. Blackboard læringsplattform og Inspera digitalt eksamenssystem.

Eksamensbeskrivelse

Eksamensform: Digital hjemmeeksamen 24 timer, 20-21.november
Karakterskala: A til F, hvor A er beste karakter og F er stryk. 

Obligatorisk aktivitet: Min 80% oppmøte og bestått emneoppgave underveis.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Anbefalt litteratur ca 750 sider, publiseres i Blackboard før studiestart.

Annen informasjon

Dette emnet tilsvarer delvis tidligere MDV6255. Studenter som tidligere har MDV6255 vil få vektallsreduksjon med 2,5 stp. til 5 stp. Minimum 10 og maksimum 40 studenter.

Prisinformasjon

Pris: 0 Kr

Ingen kursavgift, men alle studenter må betale semesteravgift til studentsamskipnaden. I tillegg kommer utgifter til pensumlitteratur og ev. reise/opphold.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap
Hege Ramsøy-Halle, Universitetslektor, RKBU Midt-Norge
Telefon: 73 55 15 26
Epost: hege.ramsoy-halle@ntnu.no

Kontakt

Kari Meli og Maria Rø, Studieveiledere, Institutt for psykisk helse
Epost: studieveileder@rkbu.ntnu.no
Stine Stenhaug, NTNU VIDERE - spørsmål om opptak
Telefon: 73 59 53 44
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev