MD4031 - Medisin - semester IIAB - LINK Levanger

Om emnet

Nytt fra studieåret 2018/2019

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 50/100 6 timer D
Muntlig eksamen 50/100 2 timer E

Faglig innhold

Semester IIA: I stadium II legges hovedvekten over fra basalfag til kliniske fag, og det første semester i 3. studieår (IIA eller IIB) vil være første skikkelige møte med klinikken, selv om det fortsatt er enkelte forelesninger og kurs med mer basalfaglig siktemål. I løpet av semesteret vil studentene stifte bekjentskap med kliniske problemstillinger innenfor øye- og øre-nese-halsfaget, nevrologi og nevrokirurgi, fysikalsk medisin og rehabilitering, onkologi, geriatri, hjerneslag og infeksjonsmedisin. Dessuten gis det med tilknytning til de ovennevnte kliniske fag undervisning i patologi, mikrobiologi, farmakologi, klinisk kjemi, epidemiologi, atferdsmedisin og billeddiagnostikk.


Semester IIB er viet studiet av sykelige tilstander i hjerte og blodkar, lunger og luftveger, blod og bloddannende organer, samt fordøyelsessystemet. Undervisningen er klinisk rettet og indremedisin og kirurgi har en stor plass i semesteret. Det blir også gitt omfattende undervisning i bl.a. billeddiagnostikk, klinisk kjemi og fysiologi, immunologi, patologi, farmakologi og onkologi i tilknytning til de aktuelle organene.
Kliniske tema blir presentert i form av klinikker og oversiktsforelesninger, som skal bidra til å trekke linjene fra basalfag til klinikk. I løpet av semesteret blir det dessuten arrangert flere tverrfaglige seminarer for å belyse komplekse problemer.

Ved obligatorisk aktivitet er det tillatt med maksimalt 15%ulegitimert fravær fra denne undervisningen.

Læringsutbytte

Læringsutbytte er definert i læringsmål som ligger i læringsmålsdatabasen.

Læringsformer og aktiviteter

Problembasert læring (PBL), forelesninger, seminarer, teambasert læring (TBL), kurs/øvinger, ferdighetslab. og klinisk tjeneste.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske PBL-møter
  • Obligatorisk fremmøte på klinisk undervisning
  • Obligatorisk fremmøte på undervisning med tema "tverrfaglig samhandling" eller tilsvarende

Mer om vurdering

Ved stryk trenger man kun ta opp igjen den delen av eksamen man stryker i, dvs enten bare muntlig, eller bare skriftlig, eller evt begge deler.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Medisinstudiet (CMED)

Forkunnskapskrav

Studierett CMED og bestått 2. års eksamen medisin (MD4020).

Kursmateriell

Se egen semester informasjon.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MD4030 60.0 01.09.2018

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Gjennomføres digitalt Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100 E
Vår ORD Skriftlig eksamen INSPERA 50/100 D 22.05.2019 09:00
Sommer UTS Muntlig eksamen 50/100 E
Sommer UTS Skriftlig eksamen INSPERA 50/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.