Bakgrunn og aktiviteter

Om Børge Lillebo

I min stilling som førsteamanuensis har jeg ansvar for medisinstudentenes praksisperiode i lokalsykehus i Helse Midt-Norge. Jeg har også mye erfaring med problembasert læring som student, fasilitator og nå som leder for PBL ved fakultetet, og jeg deltar i innføring av team-basert læring ved fakultetet. Forskningsinteressen min har i hovedsak vært knyttet til hvordan informasjons- og kommunikasjonsteknologi kan støtte leger og sykepleiere i diagnostikk og koordinering. I tillegg interesserer jeg meg for samarbeidet mellom primær- og spesialisthelsetjenesten og hvilken effekt undervisning har på læring. For tiden deltar jeg i utvikling og evaluering av læringsmetoder som "Peer Instruction" og "Mini-CEX". Kliniske erfaringer har jeg fra Værnesregionen legevakt i Stjørdal, kirurgisk avdeling St Olavs, og nå som lege i spesialisering i indremedisin ved St. Olavs hospital. Mindre kliniske - men ikke desto mindre rike - erfaringer har jeg fra et år som vernepliktig lege i Forsvaret. Der var jeg skipslege på KV Nordkapp med tokt til blant annet Ny-Ålesund, Bjørnøya og Hopen. Er det noe Forsvaret er dyktige på, så er det å øve seg før det smeller...

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner