course-details-portlet

MASG2101 - Dataassistert design

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 4 uker A

Faglig innhold

1. Parametrisk modellering - 3D Solid modellering - Sammenstilling av deler - 2D-tegninger

2. Norske Standarder for maskintegning

3. Flatemodellering

4. 3D-scanning

5. Modellering ut fra digitaliserte data

6. Additiv tilvirkning (3D-printing)

Læringsutbytte

Kunnskaper:

- Ha grunnleggende forståelse for designprosessen fra idé til 3D modell

- Kjenne til vanlig brukte metoder for 3D-modellering og variantkonstruksjon

- Kunne utarbeide dokumentasjon og 2D maskintegning etter Norske Standarder

- Ha kunnskap om metoder og teknikker for å designe komplekse flater

Ferdigheter:

- Kunne beherske "Feature-basert", parametrisk modellering

- Kunne realisere et produkt som 3D-modell med tegninger og dokumentasjon

- Kunne bruke 3D-verktøy for å bygge komplekse flatemodeller

- Kunne bruke hybrid modellering med solid- og flatemodeller

- Kunne designe kreative løsninger og visualisere disse

- Ha ferdigheter i digitalisering av fysiske modeller

- Kunne lage en prototype med additiv tilvirkning (3D-printing)

Generell kompetanse:

- Kunne presentere og begrunne valg i form av rapporter.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger|Obligatoriske oppgaver|Oppgaveløsning|Veiledning|Laboratoriearbeid

Utfyllende informasjon:

For nettstudenter:

- Emnet vil i hovedtrekk gjennomføres som et nettbasert studieløp.

- Et nettbasert løp innebærer at all kommunikasjon mellom veileder og studenter organiseres gjennom en digital læringsplattform.

For alle:

- Bruk av egen bærbar maskin er nødvendig (maskinen må være egnet for CAD).

Obligatoriske arbeidskrav:

- Inntil 4 større innleveringer må være levert ifølge plan og godkjent for å kunne ta den avsluttende oppgaven.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav - se emnebeskrivelse

Mer om vurdering

Vurderingsformer:

- 1 avsluttende, større oppgave over 3-4 uker

Utfyllende om kontinuasjon:

- Hjemmeeksamen må avlegges neste gang emnet gjennomføres. Tidligere godkjente obligatoriske arbeidskrav kan søkes godkjent.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Maskiningeniør (BIMAS-F)
Maskiningeniør (BIMASKIN)

Kursmateriell

Opplyses ved oppstart av emnet

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TEK1002 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Designmetodikk
  • Maskinkonstruksjon og materialteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering
20.11.2023

Innlevering
18.12.2023


08:00


10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU