course-details-portlet

MASA2312 - Dataassistert modellering og simulering

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Faget deles naturlig i to : En modelleringsdel og en analysedel.

Modellering:

-Parametrisk modellering
-Flatemodellering
-Sammenstillinger (Assemblies)
-Komponentbilbiotek og produktfamilier
-Dataformat og datautveksling
-Digitale verdikjeder

Analyse:

- Problemformulering og modelleringsteknikk.
- Elementmetoden
-Elementtyper: Bjelke-, skall- og solidelementer
- Randbetingelser.
- Lastpåsetting.
- Verifikasjon,rapportering og presentajson av resultater

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kandidaten
- har generell kunnskap om 3D-modellering.
- har kunnskap om teoretisk grunnlag for dataassisterte beregningsmetoder.
- har kunnskap om anvendelsesområde og begrensninger for slike beregningsmetoder.

Ferdigheter:
Kandidaten
- kan anvende relevante dataprogrammer for 3D-modellering.
- kan anvende relevante dataprogrammer for dimensjonering.
- kan anvende relevante dataprogrammer for dokumentering og rapportering av analysene.

Generell kompetanse:
Kandidaten
- kan planlegge og gjennomføre formgiving og dimensjonering ved hjelp av dataprogrammer.
- Har innsikt i fordeler og ulemper ved ulike dataassisterte beregningsmetoder.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger,øvinger og prosjektarbeid.

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjekt

Mer om vurdering

Ny og utsatt eksamen : Muntlig

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (003YV)
Maskiningeniør (BIMASKIN)
Produkt og systemdesign (045PS)
Skipsdesign (699SD)

Kursmateriell

Brukermanualer og lærebok.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Konstruksjonsinformatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU