course-details-portlet

KULT2204 - STS: Ting og tegn

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100

Faglig innhold

Dette emnet fokuserer på hvordan ting/teknologi og samfunn utvikles i samspill, og hvordan de dermed også endres. Det brukes en rekke konkrete eksempler fra det 20 århundre. Slik tar emnet for seg forholdet mellom innovasjon, design og forbruk, forholdet mellom kunst, arkitektur og teknologisk endring, og samspillet mellom vitenskap, teknologi, natur og miljø.

Emnet er åpent for alle studenter, og inngår som valgfritt fordypningsemne i bachelorprogrammet i medievitenskap, studieretning i medier og samfunn. Emnet inngår også i årsstudiet i kunnskap, teknologi og samfunn (STS) som kvalifiserer for opptak på PPU i samfunnsfag i skolen. Årsstudiet består av emnene KULT2204, KULT2209, KULT2201 og KULT2205.
Dette emnet kan videre velges som et emne i en støttefagspakke på 45 studiepoeng i STS (Science and Technology Studies) sammen med to av emnene KULT2201, KULT2205 og KULT2209.

Læringsutbytte

Studenter med dette fagemnet har kunnskaper om:
• Sentrale utviklingslinjer i norsk og internasjonal teknologihistorie og vitenskapshistorie
• Viktige utviklingstrekk og diskusjoner knyttet til norsk og internasjonal natur- og miljøpolitikk
• Innovasjonsprosesser med vekt på brukere, forbruk og store teknologiske systemer.
• Utviklingen av en moderne forbrukskultur og sammenhengen mellom produktutvikling, design og bruk av ting og teknologier.


Studenter med dette fagemnet har ferdigheter i:
• Å analysere kontroverser knyttet til vitenskap og teknologi
• Å analysere hvordan teknologi og vitenskap inngår kulturelle endringsprosesser
• Å analysere etiske problemstillinger knyttet til vitenskap, teknologi, natur, miljø og kultur
• Å forstå og skrive analytiske tekster.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsform er forelesninger, video og gruppearbeid. Vurderingsformen er en hjemmeoppgave. To skriftlige øvinger (3-4 sider) må gjennomføres før eksamen. Hjemmeoppgaven skal ha et omfang på 7-10 sider og leveres på slutten av semesteret.

Obligatoriske aktiviteter

  • 2 skriftlige øvinger (3-4 sider)

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KULT2203 7.5 01.08.2006
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2014

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 10

Undervisningsspråk: Norsk

-

Fagområde(r)
  • Historie
  • Medievitenskap
  • Samfunnsfag
  • Teknologi- og vitenskapsstudier
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU