Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er førsteamanuensis i historiske teknologi- og vitenskapsstudier ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier.

I tillegg til forskning, underviser jeg på bachelor, master, og PhD-nivå.

Faglige interesser

 • Teknologi- og vitenskapsstudier
 • Historie

Forskningsprosjekter

 • PhD-stipendiat: Freezing the Norwegian nation: The import, transformation and appropriation of deep freezing technologies, 1930-1970. (NFR/ESF 2007-2012).
 • Post.Doc: Voices of nature: Representing nature in environmental policy negotiations (NFR/HF NTNU 2012-2014).
 • Forsker: In food we trust: Technologies of governance in industrialized food systems (NFR 2014-2018).
 • Modernisering og samfunnsoppdrag: Historien om  Institutt for energi- og prosessteknikk NTNU (2016-2020)
 • Universitetet i Bergens vitenskapshistorie (UiB 2019-2020)
 • Havansvar et pilotprosjekt i tilknytning til NTNU Oceans (NTNU 2019-2021)
 • SMAT - Smart teknologi for et bærekraftig landbruk (Ruralis 2018-2021)
 • MEATigation - towards sustainable meat-use in Norwegian food practices for climate mitigation (NFR 2020-2024)

Verv

 • Book review editor Nordic Journal for Science and Technology Studies (2012-2016)
 • Medlem av rådet for studieprogram for teknologi-vitenskapsstudier, NTNU (2012--)
 • Vitenskapelig komite Nordic Environmental Social Sciences (2014/2015)
 • Instituttrådet for Institutt for tverrfaglige kulturstudier (2009-2014)
 • PhD-komite, Senter for teknologi, innovasjon og kultur UiO (2014)
 • Varamedlem i programstyret for masterprogrammet Natural Resource Management NTNU (2012-2014).
 • Robinzon Price Committee, Society for the history of technology (2012).

Priser

 • Beste foreleser HF, NTNU (2013/2014) (Delt med Thomas Berker)

 

   
 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Østby, Per; Finstad, Terje; Stokland, Håkon B.. (2020) Fra varmekraft til bærekraft. Historien om energi- og prosessteknikk ved NTNU, 1910-2020. Museumsforlaget AS. 2020. ISBN 9788283050837.

Del av bok/rapport

 • Efstathiou, Sophia; Korsnes, Marius; Gabrielsen, Ane Møller; Finstad, Terje; Giæver, Fay; Driessen, Clemens; Hansen, Arve; Wethal, Ulrikke Bryn. (2019) lnvestigating the elasticity of meat consumption for climate mitigation: 4Rs for responsible meat use. Sustainable governance and management of food systems.
 • Finstad, Terje; Kvaal, Stig; Østby, Per. (2015) Tackling Norwegian Cold: The Breakthrough of Home Freezing. The Making of European Consumption: Facing the American Challenge.
 • Finstad, Terje. (2014) The means of modernization: Freezing technologies and the cultural politics of everyday life, Norway 1940-1965. History of artificial cold. Scientific, Technological and cultural issues.
 • Finstad, Terje. (2012) Cool Alliances: Freezers, Frozen Fish and the Shaping of Industry-Retail Relations in Norway, 1950-1960. Transformations of retailing in Europe after 1945.
 • Finstad, Terje. (2012) Det moderne stabbur. Linjer i fryserens og matstellets historie i Norge. Trønderveven. Årbok Sør-Trøndelag Historielag og Trøndelag Folkemuseum.

Rapport/avhandling

 • Finstad, Terje; Kvaal, Stig; Østby, Per. (2011) Varme visjoner og frosne fremskritt. Om fryseteknologi i Norge, ca. 1920 - 1965. 2011. ISBN 978-82-471-3058-2.
 • Finstad, Terje; Østby, Per; Kvaal, Stig. (2007) Våte drømmer. Konstruksjonen av en genetisk modifisert fisk i Norge på 1980-tallet. 2007.