course-details-portlet

IMT4130 - Cybercrime Investigation

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 51/100 3 timer D
Hjemmeeksamen 49/100 6 timer

Faglig innhold

Se engelsk versjon.

Læringsutbytte

Se engelsk versjon.

Læringsformer og aktiviteter

Se engelsk versjon.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obliger - individuelle
  • Oblig-required local participation in two lab sessions
  • Obliger gruppearbeider

Mer om vurdering

Se engelsk versjon.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Information Security (MIS)
Information Security (MISD)
Information Security (MISEB)

Forkunnskapskrav

IMT4114 eller IMT4012 eller IMT4009 kreves bestått.

Se også engelsk versjon.

Kursmateriell

Se engelsk versjon.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IMT4022 7.5 HØST 2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Informasjonssikkerhet
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 51/100 D 10.04.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL415 Sluppenvegen 14 10
M413-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 0
M433-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 19
Vår ORD Hjemme-eksamen 49/100

Utlevering
10.05.2024

Innlevering
10.05.2024


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 51/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU