course-details-portlet

IDG3006 - Tingenes web

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig gruppeeksamen og utstilling 40/100 1 dager A
Individuell rapport 60/100

Faglig innhold

I dette kurset vil studentene fra bachelor i webutvikling og bachelor i interaksjonsdesign bruke tidligere ferdigheter, kunnskap og generell kompetanse for å lage et tverrfaglig prosjekt. Målet er å bygge en webbasert fysisk enhet / system for en kunde som

 1. løser et problem eller
 2. gir en ny mulighet for kunden eller deres klienter.

En liste over mulige kunder / prosjekter vil bli gitt ved starten av prosjektet.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Ha grunnleggende kunnskaper om de viktigste utfordringene og mulighetene knyttet til det voksende feltet Web of Things (WoT) og Internet of Things (IoT)

 • Bevissthet om nøkkelapplikasjonsområder for WoT, IoT og Pervasive Computing
 • Forstå påvirkningen av WoT/IoT i samfunnet, og behovet for å designe og utvikle etter ulike brukerbehov
 • Grunnleggende kunnskap om universell utforming av IKT
 • Forstå de tekniske utfordringene, hindringene, avveiningene og løsningene for å kunne designe og utvikle WoT-løsninger
 • Praktisk erfaring med single board computere, trådløse sensorer og flytbasert visuell programmering
 • Grunnleggende kunnskap innen innovasjon, prototyping, prosjektledelse og testing

Ferdigheter:

 • Å evne å skape innovative produkter for å løse virkelighetsnære problemstillinger med web-tilkoblede smartobjekter
 • Å analysere og evaluere design- og utviklingsfremgangsmåter, og løsninger rundt teknologiske begrensninger
 • Å evne å designe og utvikle web-tilkoblede elektroniske systemer for å løse virkelighetsnære problemer
 • Å kunne brukerteste, analysere og syntetisere testdata for videre utvikling
 • Å kunne kommunisere idéer, motta instrukser og kunne kontribuere i et interdisiplinært samarbeid

Generell kompetanse:

 • Utvikle/planlegge bærekraftige WoT-løsninger angående miljømessige, sosiale og økonomiske faktorer
 • Evaluere effektiviteten og implementeringen av ulike WoT-løsninger
 • Evaluere tilgjengelighet, brukbarheten av IKT-løsninger for brukere med ulike evner
 • Vis evne til innovasjon, kritisk-, kreativ tenkning og problemløsning

Læringsformer og aktiviteter

 • forelesninger
 • problembasert gruppeprosjekt under veilledning
 • lab- og verkstedarbeid
 • obligatoriske oppgaver (rapport og muntlig presentasjon)

Obligatoriske aktiviteter

 • Individuell rapport
 • Prosjektpresentasjon i gruppe

Mer om vurdering

Studentene skal levere en rapport og gi en muntlig presentasjon, som alle må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Sluttkarakteren vil være basert på en: Muntlig / visuell presentasjon (en for hver gruppe) som teller 40% av sluttkarakteren. Individuell refleksjonsrapport (en for hver student) som teller 60% av sluttkarakteren. Begge må være bestått for å få karakter i emnet. Hver student får karakter fra A-F. I tilfelle ikke bestått karakter, eller at studenten ønsker å forbedre karakter, må emnet taes på nytt i sin helhet, inkludert både presentasjon og rapport.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Interaksjonsdesign (BIXD)
Webutvikling (BWU)

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter i studieprogrammet bachelor i interaksjonsdesign og webutvikling.

 • For BWU: IDG1100 - Web Fundamentals
 • For BIXD: IDG1006 - Fysisk prototyping

Kursmateriell

Pensum vil bli gitt ved starten av semesteret. Studentene må påregne innkjøp av enkle elektroniske komponenter som læringsmateriell i emnet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Designmetodikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Individuell rapport 60/100

Utlevering
20.11.2023

Innlevering
27.11.2023


00:05


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig gruppeeksamen og utstilling 40/100 A 04.12.2023
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU