course-details-portlet

IDG2012 - Tilgjengelighet, brukervennlighet og etikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Individuelt prosjektarbeid
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Individuelt prosjektarbeid 100/100

Faglig innhold

Studentene vil undersøke et bredt spekter av spørsmål relatert til tilgjengelighet og bruksvennlighet webgrensesnitt. Studentene vil også utforske den etiske effekten av ulike nettdesignteknikker. Kurset er praktisk orientert og studentene vil bruke forestillingene som presenteres i løpet av kurset på virkelige webgrensesnitt levert av eksterne selskaper eller andre partnere i NTNU.

Tema:

 • Kjernekonsepter som menneske-maskin-interaksjon, interaksjonsdesign, UX og usability
 • Universell utforming, inklusiv design og grunnleggende aspekter i forhold til tilgjengelighetstilpassing for web
 • Funksjonshemminger og funksjonsnedsettelser
 • Lover, forskrifter, Internasjonale standarder og retningslinjer (f.eks, WCAG, ATAC, UAAG),
 • Hjelpemidler and strategier for tilrettelegging
 • Brukervennlighetsevaluering
 • Tilgjengelighetsevaluering
 • Design og utvikling av tilgjengelige nettsider

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter å ha fullført dette emnet, vil studentene kunne:

 • De viktigste prinsippene innen interaksjon mellom mennesker, datamaskiner, tilgjengelighet og bruksvennlighet
 • De spesifikke utfordringene til nåværende enheter som smarttelefoner og nettbrett
 • Hvilke retningslinjer og juridiske krav finnes for offentlige webgrensesnitt

Ferdigheter

Etter å ha fullført dette emnet, vil studentene kunne:

 • Lage webgrensesnitt som er tilgjengelige og brukbare på flere enheter og for flere brukergrupper
 • Behandle estetikk, bruksvennlighet og etiske hensyn samtidig
 • Evaluere tilgjengeligheten og bruksvennligheten til et webgrensesnitt

Generell kompetanse

Etter å ha fullført dette emnet, vil studentene vite hvordan de skal:

 • Designe webgrensesnitt som er tilgjengelige, brukbare og inkluderende
 • Diskutere bruksvennlighet, tilgjengelighet og etiske spørsmål med eierne av en nettressurs
 • Forstå hvilke tilgjengelighetsrelaterte lovbestemmelser som gjelder for et visst webgrensesnitt

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesninger
 • Workshops med PC/Mac
 • Gjesteforelesninger

Emnet baseres i hovedsak på uavhengig arbeid, formative iterative veiledninger, i tillegg til forelesninger relevante til emnets prosjektarbeid.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk oppgave 1
 • Obligatorisk oppgave 2
 • Obligatorisk oppgave 3
 • Obligatorisk oppgave 4

Mer om vurdering

Obligatoriske innleveringer

Fire obligatoriske oppgaver (godkjent/ikke godkjent))

Vurdering

Individuelt prosjektarbeid (100%).

Ved ikke-bestått må alle obligatoriske aktiviteter taes opp igjen ved neste ordinære gjennomkjøring av emne.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Webutvikling (BWU)

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter i studieprogrammet Bachelor i Webutvikling (BWU).

 • IDG1292 - Webkoding (eller IMT1292)

Kursmateriell

Pensum vil bli gitt ved starten av semesteret.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Designmetodikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Individuelt prosjektarbeid

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Individuelt prosjektarbeid 100/100

Utlevering
04.11.2023

Innlevering
04.12.2023


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU