course-details-portlet

IDG1293 - Avansert CSS

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 100/100 1 semestre ALLE

Faglig innhold


Målet med emnet er å gi studentene grundig kunnskap om avanserte CSS-konsepter og teknikker. Emnet starter med å gå gjennom og utvide de grunnleggende konseptene introdusert i IDG1292 og fortsetter deretter med å introdusere nye avanserte CSS-emner. Studentene blir veiledet gjennom design, implementering og testing av responsive nettsteder ved bruk av CSS.


Tema:

Responsiv design, progressiv forbedring og stilfull forenkling;

Skjæringspunktet mellom CSS-design og brukeropplevelse;

Avanserte fleksible oppsett og rutenettssystemer;

Farger, bruksvennlighet og tilgjengelighet;

Typografi;

Komplekse CSS-animasjoner, overganger og transformasjoner;

Moderne CSS3-funksjoner;

Ytelsesaspekter ved CSS-kode;

Åpen kildekode — rammeverk og preprosessering;

Kommende CSS-funksjoner og standardiseringsprosesser.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - kunnskap:

Etter å ha fullført dette emnet, vil studentene kunne:

Avanserte CSS-teknikker for responsiv design av bruksvennlige og tilgjengelige nettsteder;

Åpne kildekode, CSS-rammeverk, preprosessere og utvidelsesspråk;

Begrensninger i CSS-teknikker.

Læringsutbytte - ferdigheter:

Etter å ha fullført dette emnet, vil studentene kunne:

Lage avanserte rutenett og fleksible oppsett;

Benytte seg av responsive tekniske spørsmål for å målrette løsninger for ulike enheter og publiseringsmiljøer;

Bruke fargepaletter og typografiordninger i CSS;

Lage animasjoner ved hjelp av CSS;

Bruke åpen kildekode-rammeverk, preprosesserere og polyfyllere.


Læringsutbytte — Generell kompetanse:

Etter å ha fullført dette emnet, vil studentene vite hvordan de skal:

Bruke CSS til å style komplekse responsive nettsteder som fungerer på forskjellige enheter og ulike operativsystemer;

Evaluere ytelsen av stilark;

Håndtere den skiftende støtten til CSS i nettlesere.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og arbeid på lab.

Obligatoriske aktiviteter

  • Gruppeoppgave 1
  • Gruppeoppgave 2
  • Gruppeoppgave 3

Mer om vurdering

3 obligatoriske gruppeoppgaver (godkjent/ikke godkjent) spredt gjennom semesteret.

Kursevaluering består i en individuell rapport (bestått/ikke bestått).

For å ta eksamen på nytt, må alle obligatoriske oppgaver i kurset tas på nytt.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Webdesign (ÅRWEB)
Webutvikling (BWU)

Forkunnskapskrav

Opptak til studieprogrammene Webdesign eller Webutvikling er krav for å ta emnet.

– IDG1292 Webkoding

Kursmateriell

Oppgis ved starten av semesteret.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Designmetodikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Rapport 100/100 ALLE

Innlevering 14.05.2021

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU