course-details-portlet

IDG1293 - Avansert CSS

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Portefølje prosjekt 60/100
Skriftlig skoleeksamen 40/100 1 timer E

Faglig innhold

Målet med emnet er å gi studentene inngående kunnskap om avanserte CSS-konsepter og teknikker. Emnet starter med å gå gjennom og utvide de grunnleggende konseptene introdusert i IDG1292 og fortsetter deretter med å introdusere nye avanserte CSS-temaer. Studentene blir veiledet gjennom design, implementering og testing av responsive nettsteder ved bruk av CSS.

Tema:

 • Responsiv design
 • Skjæringspunktet mellom CSS-design og brukeropplevelse
 • Avanserte fleksible oppsett og rutenettssystemer
 • Farger, brukervennlighet og tilgjengelighet
 • Typografi
 • Komplekse CSS-animasjoner, overganger og transformasjoner
 • Moderne CSS3-funksjoner og selektorer
 • CSS-arkitektur
 • CSS-forbehandling

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter å ha fullført dette emnet, vil studentene kunne:

 • Avanserte CSS-teknikker for responsiv design av brukervennlige og tilgjengelige nettsider
 • Begrensninger i nåværende CSS-teknikker
 • BEM

Ferdigheter:

Etter å ha fullført dette emnet, vil studentene kunne:

 • Lage avanserte rutenett og fleksible oppsett
 • Benytte seg av responsive teknikker rettet mot spesifikke enheter og publiseringsmiljøer
 • Bruke fargepaletter og typografimaler i CSS
 • Lage animasjoner ved hjelp av CSS
 • Strukturere CSS-kode ved hjelp av BEM-metodikk
 • Bruke SASS utvidelsesspråk
 • Bruk Visual Studio Code som kildekoderedigerer
 • Håndtering av prosjekt med bruk av Git og GitHub
 • Distribuer prosjektet til GitHub-sider
 • Øk bevisstheten om klimaendringer og hvordan de forholder seg til den "digitale verden"

Generell kompetanse

Etter å ha fullført dette emnet, vil studentene vite hvordan de skal:

 • Bruke CSS til å style komplekse responsive nettsider som fungerer på forskjellige enheter og ulike operativsystemer
 • Lage estetiske nettsider

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og arbeid på lab.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk oppgave 1
 • Obligatorisk oppgave 2
 • Obligatorisk oppgave 3

Mer om vurdering

3 obligatoriske oppgaver (godkjent/ikke godkjent) spredt gjennom semesteret. Kursevaluering består av et mappeprosjekt og en individuell prøve.

For å ta eksamen på nytt, må alle obligatoriske oppgaver i kurset tas på nytt.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Webdesign (ÅRWEB)
Webutvikling (BWU)

Forkunnskapskrav

Krav for å ta emnet - opptak til studieprogrammene:

 • Webdesign (ÅRWEB) eller Webutvikling (BWU)
 • IDG1292 Webkoding

Kursmateriell

Oppgis ved oppstart av semesteret.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Designmetodikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 40/100 E 24.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
M438 Eksamensrom 4.etg, Inngang D Mustad, Inngang D 46
Vår ORD Portefølje prosjekt 60/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 40/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU