course-details-portlet

IDG1100 - Grunnleggende web

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Individuell oppgave 60/100
Skriftlig skoleeksamen 40/100 1 timer E

Faglig innhold

Målet med emnet er å introdusere studentene til webutviklingsfaget med sin historie, sine prinsipper og verktøy. Studentene vil bli kjent med en del verktøy som skal hjelpe de å sette opp og administrere webservere og -prosjekter.

Tema

 • Historien av Internett og World Wide Web
 • Oversikt over Internett og World Wide Web sin virkemåte og hovedaktørene som er knyttet til utviklingen av Internettet og World Wide Web
 • Nettverksprotokoller som er relevante for World Wide Web
 • Virkemåte, prinsipper og metoder for arkitekturen på Web og Internet
 • Vanlige verktøy og skriptspråk som brukes av webutviklere, inkludert versjonskontrollsystemer.
 • Bruk og administrasjon av eksterne systems, f.eks. Raspberry Pi-baserte servere.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal etter gjennomført emne sitte igjen med følgende kunnskap:

 • historien om Internett og World Wide Web;
 • nettverksprotokoller og -arkitekturer som er i bruk på Internett og Web i dag;
 • organisasjoner som påvirker utviklingen av Internett og World Wide Web;
 • utvikle prosjekter i grupper ved hjelp av versjonskontrollsystemer;
 • basisteknologien stabler som er brukt til å hoste og levere webinnhold og webapplikasjoner.

Ferdigheter

Studentene skal ha utviklet disse ferdighetene etter gjennomført emne:

 • å sette opp den grunnleggende infrastrukturen som trengs for å være vert for et nettsted;
 • bruke verktøy for å logge inn på eksterne maskiner og gjennomføre vanlige konfigurasjons- og utviklingsoppgaver
 • automatisere oppgaver ved bruk av skriptspråk.

Generelle kompetansemål

Etter gjennomført kurs skal studentene kunne:

 • forstå sammenhengen mellom fortid, nåtid og mulige fremtidscenarier på Internet og Web;
 • designe og evaluere arkitekturer som passer de ulike Web-paradigmene som belyses i emnet.

Læringsformer og aktiviteter

Konvensjonelle forelesninger og labøvelser med datamaskiner og Raspberry Pier.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk oppgave

Mer om vurdering

Studentene må levere inn en obligatorisk oppgave, som må bestås for å gå opp til eksamen.

Vurderingsform

 • Multiple choice eksamen (40%)
 • Skriftlig oppgave (60%)

Studentene må bestå både eksamen og den skriftlige oppgaven for å bestå emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Webdesign (ÅRWEB)
Webutvikling (BWU)

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter på bachelorprogrammet i Webutvikling (BWU) og på årsstudiet i Webdesign (ÅRWEB).

Kursmateriell

Læremidler vil bli gitt ved starten av semesteret.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Designmetodikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 40/100 E 05.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
A-atriet-1/3 (A-160) Ametyst 30
A-atriet-2/3 (A-160) Ametyst 30
M414-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 4
Høst ORD Individuell oppgave 60/100

Utlevering
28.11.2023

Innlevering
12.12.2023


09:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 40/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU