course-details-portlet

IDG1100 - Grunnleggende web

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Individuell oppgave 60/100
Skriftlig skoleeksamen 40/100 1 timer E

Faglig innhold

Målet med emnet er å introdusere studentene til webutviklingsfaget med sin historie, sine prinsipper og verktøy. Studentene vil bli kjent med en del verktøy som skal hjelpe de å sette opp og administrere webservere og -prosjekter.

Tema

 • Historien av Internett og World Wide Web
 • Oversikt over Internett og World Wide Web sin virkemåte og hovedaktørene som er knyttet til utviklingen av Internettet og World Wide Web
 • Nettverksprotokoller som er relevante for World Wide Web
 • Virkemåte, prinsipper og metoder for arkitekturen på Web og Internet
 • Vanlige verktøy og skriptspråk som brukes av webutviklere, inkludert versjonskontrollsystemer.
 • Bruk og administrasjon av eksterne systems, f.eks. Raspberry Pi-baserte servere.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal etter gjennomført emne sitte igjen med følgende kunnskap:

 • historien om Internett og World Wide Web;
 • nettverksprotokoller og -arkitekturer som er i bruk på Internett og Web i dag;
 • organisasjoner som påvirker utviklingen av Internett og World Wide Web;
 • utvikle prosjekter i grupper ved hjelp av versjonskontrollsystemer;
 • basisteknologien stabler som er brukt til å hoste og levere webinnhold og webapplikasjoner.

Ferdigheter

Studentene skal ha utviklet disse ferdighetene etter gjennomført emne:

 • å sette opp den grunnleggende infrastrukturen som trengs for å være vert for et nettsted;
 • bruke verktøy for å logge inn på eksterne maskiner og gjennomføre vanlige konfigurasjons- og utviklingsoppgaver
 • automatisere oppgaver ved bruk av skriptspråk.

Generelle kompetansemål

Etter gjennomført kurs skal studentene kunne:

 • forstå sammenhengen mellom fortid, nåtid og mulige fremtidscenarier på Internet og Web;
 • designe og evaluere arkitekturer som passer de ulike Web-paradigmene som belyses i emnet.

Læringsformer og aktiviteter

Konvensjonelle forelesninger og labøvelser med datamaskiner og Raspberry Pier.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk oppgave

Mer om vurdering

Studentene må levere inn en obligatorisk oppgave, som må bestås for å gå opp til eksamen.

Vurderingsform

 • Multiple choice eksamen (40%)
 • Skriftlig oppgave (60%)

Studentene må bestå både eksamen og den skriftlige oppgaven for å bestå emnet.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Webdesign (ÅRWEB)
Webutvikling (BWU)

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter på bachelorprogrammet i Webutvikling (BWU) og på årsstudiet i Webdesign (ÅRWEB).

Kursmateriell

Pensum vil bli gitt ved starten av semesteret.

Studentene vil måtte kjøpe en Raspberry Pi for arbeid på lab for rundt 1500 NOK.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Designmetodikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 40/100 E 09.12.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
S410 Smaragd 34
M413-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 1
Høst ORD Individuell oppgave 60/100

Utlevering
06.12.2022

Innlevering
08.12.2022


12:00


11:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 40/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU