course-details-portlet

IØ6513 - Ledelse av leverandørrelasjoner og - nettverk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 A

Faglig innhold

Emnet fokuserer på å forstå hvorfor leverandørledelse er viktig for en bedrift/organisasjon og hvordan utvikling av leverandørrelasjoner og -nettverk, samt ledelse av disse kan styrke konkurransekraften og effektiviteten til en virksomhet.

Temaer:

- Strategiske innkjøpsspørsmål knyttet til leverandører – hvorfor er leverandørene så viktige?
- Klassifisering av leverandører og leverandørrelasjoner
- Karakteristika ved leverandørrelasjoner
- Leverandørutvikling
- Utvikling og ledelse av leverandørrelasjoner
- Produktutvikling i samarbeid med leverandørene
- Ulike typer av sourcing strukturer
- Etablering og ledelse av leverandørnettverk
- Leverandørens syn på deltagelse i leverandørnettverk

Læringsutbytte

Den overordnede målsettingen med emnet er å gjøre studentene kjent med teorier, og konsepter innen utvikling og ledelse av leverandørrelasjoner og leverandørnettverk, samt å lære hvordan disse kan brukes til å analysere og profesjonalisere leverandørledelse i egen organisasjon.

Kunnskap:

Studenten …

- har dyp faglig kunnskap innenfor områdene leverandørrelasjoner og leverandørnettverk
- kan anvende denne kunnskap i et relasjons- og nettverkperspektiv
- er kjent med og kunne bruke sentrale teorier og konsepter innenfor disse områdene

Ferdigheter:

Studenten …

- kan selvstendig bruke tilegnet kunnskap, teori, og konsepter og metoder for å beskrive og analysere bedriftens leverandørrelasjoner og -nettverk.
- kan håndtere komplekse faglige problemstillinger og utfordre etablert kunnskap og praksis innenfor området leverandørledelse

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gjennomføres som samlinger (to pluss to dager) med forelesninger og case/oppgavediskusjoner. Mellom samlingene og etter siste samling skal det gjennomføres en skriftlig oppgave (alene eller i gruppe). Oppgaven veiledes av fagstaben via e-mail.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Organisasjon og ledelse (MORG)
Videreutdanningsemner i organisasjon og ledelse (MORGEMNER)

Forkunnskapskrav

Opptakskrav/forkunnskapskrav/adgangsbegrensning: Jf.opptakskrav til emner i masterprogrammet i organisasjon og ledelse. Emnet er adgangsbegrenset, og rangeringsregler gjelder iht. studieplanens generelle del.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Organisasjon og ledelse
  • Industriell økonomi og teknologiledelse
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU