course-details-portlet

HBIOT1011 - Anatomi, fysiologi og histologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Celler og vev, hud, muskler og skjelett, nervesystemet, blodet og sirkulasjonssystemet, respirasjonssystemet, fordøyelsessystemet, nyre og urinveier, det endokrine systemet, forplantningsorganer og reproduksjon, homeostase, normal histologi

Læringsutbytte

Etter eksamen i emnet skal studenten:

  • Kunne forklare den normale oppbygning og funksjon til kroppens celler og vev, organer og organsystem.
  • Kunne forklare celler og vevs mikroskopiske utseende og se dette i sammengheng med cellenes og vevets funksjon i kroppen.
  • Kunne gjenkjenne den normale mikroskopiske morfologien til de store organsystemene.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og laboratorieøvinger. Total arbeidsmengde pr student tilsvarer 200 timer. Av dette vil timeplanfestede aktiviteter som forelesninger og laboratoriearbeid utgjøre ca. 62 timer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Fire obligatoriske histologiøvinger og tre av fire skriftlige innleveringer må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen. Ny/utsatt eksamen: August. Ved utsatt eksamen kan vurderingsformen endres til muntlig eksamen. Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniørfag (BBIOING)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i bioingeniørfag, Trondheim.

Kursmateriell

Sand, Sjaastad, Haug og Bjålie: Menneskekroppen, fysiologi og anatomi.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BI101814 5.5 HØST 2020
BI201605 2.0 HØST 2020
HBIOA1005 7.5 HØST 2020
BI2024 5.0 HØST 2020
HRAD1001 5.0 HØST 2020
HSYK1007 5.0 HØST 2020
HBIO1002 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Anatomi og histologi
  • Bioingeniør
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 02.12.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 4
SL228 Sluppenvegen 14 1
SL111 brun sone Sluppenvegen 14 79
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU