course-details-portlet

ELE3341 - Elektriske anlegg og høgspenningsteknikk

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 30 minutter E

Faglig innhold

 • Dimensjoneringskriterier for høgspentisolasjon
 • Elektrisk feltstyrke i diverse konfigurasjoner
 • Lynoverspenninger
 • Koblingsoverspenninger

Komponenter som inngår i og oppbygging av:

 • Fordelingsnett med nettstasjon
 • Regionalnett med transformatorstasjon
 • Sentralnett med koblingsanlegg
 • Modellering av luftlinjer
 • Induktanser til luftlinjer
 • Kapasitanser til luftlinjer og kabler
 • Spenningsfall og effekttap i ledninger
 • Fasekompensering
 • Modellering av radialnett
 • etablering av matriser for effektanalyse i radial og maskenett.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha:

 • det teoretiske grunnlaget for å beregne spenningspåkjenninger i elektriske høyspentnett.
 • det teoretiske grunnlaget for å beregne spenningsfall og tap i kraftnett.
 • det teoretiske grunnlaget til å prosjektere tiltak for å redusere spenningsfall og tap i nettet.

Studenten skal ha kunnskap:

 • Kjenne til spenningsnivåer og bruk av komponenter og utstyr til høyspent overføring og fordeling i Norge.
 • Kjenne til materialegenskaper som har betydning for elektrisk påkjenning av høyspentisolasjon og kunnskaper om de mest anvendte isolasjonsmaterialene.
 • Anvende og forstå forenklede teoretiske modeller for beregningsanslag for spenningspåkjenninger av elektrisk utstyr ved driftspåkjenning,temporære overspenninger, atmosfæriske overspenninger og koblingsoverspenninger i nettet.
 • Anvende og forstå forenklet beregning av kretsparametere som resistans, induktans og kapasitans til bruk i enfase linjemodeller.
 • Klassifisere og benytte forskjellige linjemodeller ut fra lengder på kraftlinjer.
 • Anvende og forstå modeller for transformatorer i spenningsfalls- og tapsberegninger.
 • Kjenne til prinsippene for lastflytberegninger i maskenett.
 • Forstå hvordan lastflytberegninger prinsipielt utføres i maskenett.

Ferdigheter:

 • Kunne sette seg inn i og etterleve en sikkerhetsinstruks for labarbeid.
 • Kunne utføre laboratoriearbeid.
 • Formidle sitt laboratoriearbeid i en teknisk rapport på en etterprøvbar måte.
 • Til å beregne spenningsfall og tap i radialnett.
 • Til å beregne fasekompensering for å bedre spenningsfall og tap i nettet.
 • Til å anvende per unit modell ved beregning av spenningsfall og tap i nettet.
 • Til å kunne etablere knutepunktsmatriser for maskenett og anvende thevenin og norton modell.

Generell kompetanse

 • Kunne drøfte samfunnsmessige problemstillinger som følge av elektrisk kraftleveranse til samfunnet.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er fullstendig nettbasert.

Prosjektarbeid og simuleringslab. Alle øvinger er frivillige, men anbefalt. Det er lagt inn flere automatiserte prøver som studenten kan gjennomføre tre ganger, men disse er også frivillige. Det er en vesentlig grad av selvstudium . Studieformen vil være lik enten man er nettstudent eller student på campus. Ferdige video-forelesninger er tilgjengelig for studentene på læringsplattformen. Det gis nettbasert veiledning, via videokonferanse og forum.

Mer om vurdering

Utsatt eksamen/kontinuasjon i februar. Aller siste eksamen i emnet som går siste gang 2022 er høsten 2023

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Elektroingeniør (BIELE)
Elektroingeniør (BIELEKTRO)
Elkraft (BIELKR-F)
Elkraft (VELKRAFT)

Kursmateriell

Lasse Sivertsen Høyspenningssystemer ISBN 978-82-450-3353-3

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Elkraftteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elektrisk energi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 E

Utlevering
20.12.2023

Innlevering
20.12.2023


23:29


23:59

Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU