Ingeniør/bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Elektroingeniør


 

NB! Dette studiet legges ned og blir erstattet av et nytt elektroingeniørstudie fra og med studieåret 2019/2020.
 

Om elektroingeniør

Som elektroingeniør kan du bidra til nyskapning og utvikling i et spennende og variert fagområde. Studieretningene Elkraft og Elektronikk dekker viktige funksjoner. Elkraftingeniøren sørger for at det er strøm i huset ditt. Elektronikkingeniøren er med på å utvikle teknologien i mobiltelefoner, datamaskiner og andre intelligente produkter vi omgir oss med daglig.


NTNU tilbyr også:


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Generell studiekompetanse + FYS1, R1 og R2. Dersom du ikke oppfyller opptakskravene til denne utdanningen, kan du søke opptak til Y-veien, TRES eller forkurs.

For å søke opptak til studiet må du registrere søknad på Samordna Opptak innen 15. april (fristen er 1. mars for noen søkergrupper). For studieåret 2018-2019 var det ingen opptaksgrense for heltidsstudiet og i førstegangsvitnemålskvoten for deltidsstudiet. I ordinær kvote for deltidsstudiet var opptaksgrensen 55,4 poeng.


Jobbmuligheter

Som ferdig utdannet ingeniør kan du velge blant mange typer jobber. Les intervju med tidligere studenter for å vite mer om mulighetene som finnes.


Studiets oppbygging

Studieprogrammet gir totalt 180 studiepoeng, og fører til graden Bachelor i ingeniørfag – elektro. Studiet har to studieretninger: Elektronikk og Elkraft. Studieretning Elkraft tilbys også som fleksibelt studium på deltid i tillegg til heltidsstudium på campus.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere.
 

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i ingeniørfag
Studieprogramkode: BIELE
Undervisningsform:
Heltid (studieretning elektronikk eller elkraft, 3 år)
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april
Studiekode: 194 005 (heltid, elektronikk eller elkraft)

Sted: Gjøvik

Institutt for elektroniske systemer, Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Studieprogrammet vil ikke ha flere opptak.

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak.

Søk opptak