course-details-portlet

BT3220 - Videregående bioteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 50/100
Skriftlig skoleeksamen 50/100 4 timer E

Faglig innhold

Emnet er et signalemne for studieprogrammene i bioteknologi (MBIOT5, MSBIOTECH) og gjennomføres i felleskap av Institutt for bioteknologi og matvitenskap og Institutt for biologi ogBioinformatikk-delen (50 %) gir en omfattende introduksjon til DNA-analyse. Hver student mottar en "rå" DNA-sekvens på ca. 20 kb i størrelse med en opprinnelse (bakteriell, arkeal eller eukaryotisk) som er ukjent for studentene. Studentene analyserer sekvensen basert på et sett av spørsmål gitt i kompendiet. Kurset benytter en praktisk tilnærming til å oppnå alle oppgavene, noe som krever at studentene bruker et bredt spekter av elektroniske bioinformatikkverktøy. Studentene leverer rapporter underveis i semesteret, som hver bygger på den foregående rapporten, og som tilsammen gir grunnlag for vurdering. Bioteknologi-delen (50 %) vil bestå av en seminarserie med inviterte foredragsholdere som presenterer moderne bioteknologi med vekt på forståelse av cellens funksjoner på molekylært nivå, avanserte bioteknologiske metoder og deres anvendelser. Herunder vil være omics teknologier samt avanserte rekombinant DNA teknologier innenfor metabolic engineering og syntetisk biologi. Et eller flere obligatoriske gruppearbeider vil inngå i denne delen. Denne delen av kurset vil også vektlegge prinsipper knytta til responsible research and innovation (RRI).

Læringsutbytte

Studenten har bred kunnskap i metoder og strategier som anvendes innenfor moderne bioteknologi, inkludert bioinformatikk, rekombinant DNA teknologi og ulike omics teknologier. Dette inkluderer metoder for å designe og konstruere biosyntetiske spor samt deres funksjonelle integrering i en prokaryot eller eukaryot vertscelle. Studenten har kompetanse til å forstå sammenhengen mellom cellens metabolisme og biokjemi, inkludert tilgjengelighet av forløpermolekyler, reduserende kraft og energi, og cellens kapasitet til å overprodusere ønskede molekyler. Studenten har en klar forståelse omkring ulike utfordringer knytta til bioteknologiske anvendelser av eukaryote og prokaryote organismer. Studenten har innsikt i etiske og samfunnsmessige problemstillinger knyttet til ansvarlig forskning og innovasjon (RRI).

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid og seminar. Emnet undervises på engelsk.Studentene skal selv identifisere en aktuell bioteknologisk problemstilling som skal presenteres i en obligatorisk posterpresentasjon.

Mer om vurdering

Delvurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I sluttkarakteren inngår skriftlig avsluttende eksamen (50 %) og arbeider (50 %).Ved utsatt eksamen kan også skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Biotechnology (MSBIOTECH)
Bioteknologi (MBIOT5)

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MOL3021 3.7 HØST 2018
MOL3022 3.7 HØST 2018
TBT4507 3.7 HØST 2020
TBT4508 3.7 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Bioteknologi/Molekylærgenetikk
  • Bioinformatikk
  • Biokjemi
  • Biologi
  • Bioteknologi
  • Cellebiologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bioteknologi og matvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 50/100 E 03.12.2022 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL238 Sluppenvegen 14 1
SL430 Sluppenvegen 14 1
SL420 Sluppenvegen 14 1
SL310 blå sone Sluppenvegen 14 45
Høst ORD Arbeider 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 50/100 E 07.06.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU