course-details-portlet

BEV1014 - Bevegelsesapparatets anatomi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 timer

Faglig innhold

Undervisningen vil dekke funksjonell anatomi, både på makro- og mikronivå, med fokus på skjelett, ledd og muskler. Innfallsvinkel er bevegelsesapparatets støtte- og bevegelsesfunksjon, med særlig vekt på muskelfunksjon. Innføring i leddmoment og antropometri er også en liten del av kurset. Øvinger og gruppearbeid innebærer praktiske aktiviteter, demonstrasjoner og oppgaver i anatomi rettet mot bevegelsesanalyse.

Læringsutbytte

Kunnskap
*Studenten har grunnleggende kunnskap om menneskekroppens anatomiske oppbygging, funksjon og tilpassing, både på makro- og mikronivå
*Studenten har spesielt god kunnskap om muskelfunksjon og hvilke muskler som er delaktig i ulike bevegelser
*Studenten har grunnleggende kunnskap om muskelkraft og leddmoment
*Studenten har grunnleggende kunnskap om respirasjonsorganene og hjerte- og karsystemet

Ferdigheter
*Studenten skal kunne beskrive oppbyggingen av ulike typer vev
*Navngi muskler med feste og utspring
*Beskrive muskelfunksjon i ulike ledd
*Studenten skal ha oversikt over anatomisk terminologi

Generell kompetanse
*Studenten har god innsikt i bevegelsesapparatets oppbygging og funksjon
*Studenten har innsikt i kvalitative analyser av bevegelse
*Studenten kan formidle kunnskap om bevegelsesapparatets oppbygging og funksjon, både muntlig og skriftlig

Læringsformer og aktiviteter

Inntil 96 timer forelesninger/øvinger/gruppearbeid. Deler av emnet kan bli undervist på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • 70 % deltakelse på øvinger.

Mer om vurdering

* Enkelte øvinger vil kreve godkjent muntlig presentasjon.
* Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i fire studieår. Studenter med godkjent obligatorisk aktivitet trenger ikke gjennomføre øvinger på nytt for å ta eksamen.
* I tilfeller med få kandidater kan høsteksamen arrangeres muntlig/med alternativt opplegg.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bevegelsesvitenskap (BBEV)
Samfunns- og idrettsvitenskap (BSAMIDR)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelorprogrammet i bevegelsesvitenskap og bachelor i samfunns- og idrettsvitenskap.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IDR1005 7.5 01.09.2011
BEV1005 7.5 01.09.2011
BEV1100 3.0 01.09.2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.12.2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
  • Idrettsvitenskap
  • Bevegelsesvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst UTS Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 27.11.2020

Innlevering 27.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (2) 100/100

Utlevering 11.05.2021

Innlevering 11.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret til hjemmeeksamen som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed to home examination as a preventive measure in the ongoing corona situation.
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU