course-details-portlet

BEV1014 - Bevegelsesapparatets anatomi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Undervisningen vil dekke funksjonell anatomi, både på makro- og mikronivå, med fokus på skjelett, ledd og muskler. Innfallsvinkel er bevegelsesapparatets støtte- og bevegelsesfunksjon, med særlig vekt på muskelfunksjon. Innføring i leddmoment og antropometri er også en liten del av kurset. Øvinger og gruppearbeid innebærer praktiske aktiviteter, demonstrasjoner og oppgaver i anatomi rettet mot bevegelsesanalyse.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Studenten har grunnleggende kunnskap om menneskekroppens anatomiske oppbygging, funksjon og tilpassing, både på makro- og mikronivå
 • Studenten har spesielt god kunnskap om muskelfunksjon og hvilke muskler som er delaktig i ulike bevegelser
 • Studenten har grunnleggende kunnskap om muskelkraft og leddmoment
 • Studenten har grunnleggende kunnskap om respirasjonsorganene og hjerte- og karsystemet

Ferdigheter

 • Studenten skal kunne beskrive oppbyggingen av ulike typer vev
 • Navngi muskler med feste og utspring
 • Beskrive muskelfunksjon i ulike ledd
 • Studenten skal ha oversikt over anatomisk terminologi

Generell kompetanse

 • Studenten har god innsikt i bevegelsesapparatets oppbygging og funksjon
 • Studenten har innsikt i kvalitative analyser av bevegelse
 • Studenten kan formidle kunnskap om bevegelsesapparatets oppbygging og funksjon, både muntlig og skriftlig

Læringsformer og aktiviteter

Inntil 96 timer forelesninger/øvinger/gruppearbeid. Deler av emnet kan bli undervist på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • 70 % deltakelse på øvinger.

Mer om vurdering

 • Enkelte øvinger vil kreve godkjent muntlig presentasjon.
 • Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i fire studieår. Studenter med godkjent obligatorisk aktivitet trenger ikke gjennomføre øvinger på nytt for å ta eksamen.
 • I tilfeller med få kandidater kan høsteksamen arrangeres muntlig/med alternativt opplegg.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Opptak+til+adgangsbegrensede+emner

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bevegelsesvitenskap (BBEV)
Samfunns- og idrettsvitenskap (BSAMIDR)
Årsstudium i bevegelsesvitenskap (ÅBEV)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelorprogrammet i bevegelsesvitenskap og bachelor i samfunns- og idrettsvitenskap.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IDR1005 7.5 HØST 2011
BEV1005 7.5 HØST 2011
BEV1100 3.0 HØST 2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.12.2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Idrettsvitenskap
 • Bevegelsesvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 20.12.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 blå sone Sluppenvegen 14 1
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 03.06.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL111 blå sone Sluppenvegen 14 36
SL111 brun sone Sluppenvegen 14 65
SL274 Sluppenvegen 14 3
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 2
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU