course-details-portlet

BEV1013 - Fysisk aktivitet og helse I

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 2 timer E

Faglig innhold

Forsking viser at regelmessig fysisk aktivitet kan gi positive helseeffekter både fysisk, psykisk og sosialt. Emnet vil omhandle fysisk aktivitet og trening i sykdomsforebygging, behandling og rehabilitering, med vektlegging på de mest hyppig forekommende livsstilsykdommene i Norge. Forskningsbasert kunnskap vil bli vektlagt. Øvinger og gruppearbeid innebærer praktiske aktiviteter, demonstrasjoner og skriftlige oppgaver.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

 • Anbefaling og fremming av fysisk aktivitet for ulike aldersgrupper
 • Livsstilsykdommer og effekter av fysisk aktivitet og trening på sykdomsforebygging og rehabilitering
 • Grunnleggende metodelære og kritisk kildebruk for å vurdere mulige helseeffekter ved deltakelse i fysisk aktivitet
 • Idrettsmedisin, enkelte idrettsskader og førstehjelp

Ferdigheter

Studenten kan:

 • Forstå, kritisk vurdere og henvise til forskningsbasert faglitteratur om fysisk aktivitet og helse
 • Anvende kunnskap om fysisk aktivitet og helse for ulike grupper i befolkningen
 • Bidra til samfunnet gjennom å styrke fysisk aktivitet i folkehelsen

Generell kompetanse

 • Formidle fagstoff om fysisk aktivitet og helse til ulike målgrupper
 • Bidra til å utvikle fagfeltet gjennom å samarbeide med andre profesjoner

Læringsformer og aktiviteter

Inntil 42 timer forelesninger/øvinger/gruppearbeid. Deler av emnet vil bli undervist på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • 70 % deltakelse på øvinger.

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet

 • Obligatorisk aktivitet innebærer deltakelse på øvinger. Øvingene består av skriftlig innlevering og praktisk gjennomføring.
 • Obligatoriske øvinger gjennomføres i grupper og vurderes som godkjent/ ikke godkjent.

Eksamen

 • I dette emnet er godkjent obligatorisk aktivitet gyldig i fire studieår. Studenter med godkjent obligatorisk aktivitet trenger ikke gjennomføre øvinger på nytt for å ta eksamen.
 • Dersom det er utsatt eksamen, kan eksamenformen endres.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Opptak+til+adgangsbegrensede+emner

Krever opptak til studieprogram:
Bevegelsesvitenskap (BBEV)
Bevegelsesvitenskap (ÅBEV)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelorprogrammet i bevegelsesvitenskap, årsstudiet i bevegelsesvitenskap og bachelor i samfunns- og idrettsvitenskap.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IDR1506 5.0 HØST 2011
BEV2003 7.5 HØST 2011
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.12.2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Idrettsvitenskap
 • Bevegelsesvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 24.11.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 24.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL415 Sluppenvegen 14 53
SL430 Sluppenvegen 14 54
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU