course-details-portlet

BØA2042 - Financial Modeling using Excel

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

Emnet undervises på engelsk. Se engelsk emnebeskrivelse for mer informasjon.

Læringsutbytte

Emnet undervises på engelsk. Se engelsk emnebeskrivelse for mer informasjon.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet undervises på engelsk. Se engelsk emnebeskrivelse for mer informasjon.

Obligatoriske aktiviteter

  • Two mandatory assignment

Mer om vurdering

Emnet undervises på engelsk. Se engelsk emnebeskrivelse for mer informasjon.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Emnet undervises på engelsk. Se engelsk emnebeskrivelse for mer informasjon.

Kursmateriell

Emnet undervises på engelsk. Se engelsk emnebeskrivelse for mer informasjon.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
NTNU Handelshøyskolen

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU