course-details-portlet

AIS2203 - Sanntids datateknikk for kyberfysiske systemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Emnet inneholder følgende tema innen sanntids datateknikk for kyberfysiske systemer (f.eks. intelligente IoT-produkter, industriroboter, mobile roboter, kamerasystemer, sensorer og verktøymaskiner):

 • Parallelle aktiviteter. Prosesser og tråder.
 • Tilstander og "context switching". Omkjørbare program (reentrancy).
 • Scheduler. Synkronisering og tråd-administrasjon. "Thread pools".
 • Ressurser og ressursallokering: Minnehåndtering. Monitor. Semafor. "Mutex". Flagg. Buffer. Kringkasting.
 • Asynkrone hendelser. Avbruddshåndtering.
 • Sanntidsklokke. Tidsadministrasjon.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Kandidaten kan forklare begreper, mekanismer og programmeringsmetoder i sanntids datateknikk for kyberfysiske systemer.
 • Kandidaten kan beskrive sanntidsanvendelser i objektorienterte utviklingsmiljø.
 • Kandidaten kan forklare hvordan sanntids datateknikk inngår i styring/regulering av kyberfysiske systemer, f.eks. roboter.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan utvikle sanntidsapplikasjoner i objektorienterte programvaremiljø.
 • Kandidaten kan implementere sanntidsløsninger lokalt og i distribuerte systemer.
 • Kandidaten kan integrere sanntids dataløsninger i mekatroniske produkter.
 • Kandidaten kan designe operatørgrensesnitt for systeminteraksjon i sanntid.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan bidra til planlegging og utvikling av sanntids kyberfysiske systemer, inkludert systemintegrasjon.
 • Kandidaten kan vurdere betydningen av sanntids datateknikk i autonome og IoT-baserte anvendelser.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet benytter forelesninger, øvingstimer og praktisk rettet laboratoriearbeid/prosjektarbeid som læringsformer. Det benyttes en konstruktivistisk tilnærming til læring, med stort fokus på problemløsing og praktisk anvendelse av teori.

Mer om vurdering

Endelig karakter settes basert på en helhetlig vurdering av mappen. Mappen består av arbeid som utføres og dokumenteres gjennom digitale innleveringer gjennom semesteret. Både individuelt arbeid og gruppearbeid kan forekomme. Arbeidet er utformet for å bidra til at studentene oppnår de ønskede læringsmål i emnet, og det gis tilbakemeldinger underveis. Ved utsatt eksamen gjennomføres muntlig prøve i løpet av det påfølgende vårsemesteret.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Emnet har ikke forkunnskapskrav.

Det er et krav at innrullerte studenter er tatt opp på teknologistudiet som emnet er tilknyttet.

Kursmateriell

En oppdatert oversikt over emnet, inkludert pensum, gjøres tilgjengelig innen oppstart av semesteret og vil typisk også inneholde engelskspråklig materiale.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IE303812 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Datateknikk og informasjonsvitenskap
 • Teknisk kybernetikk
 • Ingeniør
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for IKT og realfag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100

Utlevering
18.12.2023

Innlevering
19.12.2023


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår UTS Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU