course-details-portlet

AI201400 - Innovasjon og intraprenørskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Faget gir en grunnleggende introduksjon til innovasjonsteori med spesielt fokus på omstilling av eksisterende organisasjoner. Bærekraft er sentralt i dette. Faget vil gi en innføring i tema som:

  • Lærende organisasjoner
  • Innovasjonsmodeller og -prosesser
  • Ledelse av innovasjonsprosesser
  • Innovasjonssystem
  • Regionalt intraprenørskap

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studentene skal ha kunnskap om grunnleggende begreper og perspektiver innen innovasjon. Etter gjennomført kurs skal studentene ha innsikt i innovasjonsmodeller og -prosesser, ha kunnskap om hvordan man organiserer for læring og innovasjon, samt forstå hvordan innovasjonsaktiviteter skjer i samspill med organisasjonens omgivelser.

Ferdigheter:

Studentene skal kunne vurdere et innovasjonscase på bakgrunn av innovasjonsteori i pensum, samt presentere egne anbefalinger til aktiviteter og strategier ut fra kjente innovasjonsmodeller og -prosessbeskrivelser.

Kompetanse:

Etter gjennomført kurs skal studentene ha forståelse for den kompleksitet innovative prosesser kan representere for etablerte virksomheter. Det forventes at studentene kan ta i bruk teoretiske beskrivelser av innovasjonsmodeller eller -prosesser for å analysere og forstå empiriske eksempler på innovasjon i etablerte virksomheter.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, casearbeid, gruppearbeid, veiledning og presentasjoner.

Emnet har obligatoriske arbeidskrav. Obligatorisk oppmøte kan inngå som en del av dette. Informasjon gis ved semesterstart.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oblig

Mer om vurdering

Individuell skriftlig hjemmeeksamen. Utsatt eksamen blir satt opp påfølgende semester. Godkjente obligatoriske aktiviteter fra tidligere godkjennes ved senere eksamensforsøk.

Spesielle vilkår

Kursmateriell

Kurspensum oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for internasjonal forretningsdrift

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU