course-details-portlet

AB100120 - Brannvern og HMS

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Undervisning
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Deltatt
Deltatt

Faglig innhold

-Brannvern - teori og praktiske øvinger i slukkearbeid - Evakueringsrutiner ved brann - Førstehjelp - teori og praktiske øvinger i hjerte-lunge redning og bruk av hjertestarter

Læringsutbytte

Den teoretiske og praktiske grunnopplæringen i førstehjelp og brannvern skal gi studentene trening i å handle riktig hvis de kommer opp i en brann- eller ulykkessituasjon.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning: Førstehjelp (ca 3 timer), brannvern (ca 2 time).
Demonstrasjon og praktiske øvelser: Førstehjelp (1 time), brannvern (1 time).
Man må delta på begge kursdagene for å få bestått HMS-kurs.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Internasjonal Business og Markedsføring (860MIB)
Markedsføring, innovasjon og ledelse (359ML)
Økonomi og administrasjon (ØA369)
Økonomi og ledelse (162AL)

Kursmateriell

Oppgis ved kursets start

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng: 
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: -

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Helse, miljø og sikkerhet
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Undervisning

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Deltatt
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Deltatt
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Deltatt
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Deltatt
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU