course-details-portlet

AAR4990 - Masteroppgave i arkitektur

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Læringsformer og aktiviteter

Masteroppgaven utgjør 30 sp og utføres normalt i 10. semester. Informasjon om gjennomføring av masteroppgaven og forberedelser til denne, gjøres i det foregående semesteret slik at studenter må melde seg til undervisning i AAR4990 også i semesteret før de skal levere masteroppgaven.

Mer om vurdering

Masteroppgaven kan utføres:

1. Individuelt
2. I grupper på to studenter med individuell bedømmelse
3. I grupper på to studenter med felles bedømmelse

Alle studenter har krav på å få utføre masteroppgaven individuelt. Studentene kan velge oppgaveform 2 og 3 hvis de selv setter sammen gruppen og veileder for gruppen godtar det. I tilfelle 2 skal den enkelte students bidrag kunne skilles ut. Ved utførelse i gruppe skal studentene på forhånd inngå en skriftlig avtale om forholdet. Avtalepartene er studentene i gruppen og veileder. Det skal benyttes egne skjemaer i disse tilfellene.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)
Arkitektur (MAAR2)

Forkunnskapskrav

For å få utlevert masteroppgaven kreves det at minst ett prosjektemne (15 sp) inngår i emnekretsen som er gjennomført i 5. årskurs. Det kreves at alle emner i emnekretsen skal være bestått. Dersom fakultetet skal kunne fravike dette kravet, skal det tas hensyn til omfanget av de gjenstående emnene og om disse er vesentlige for gjennomføring av masteroppgaven.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2017

Termin nr.: 2
Undervises:  HØST 2017

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2018

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2018

Undervisningsspråk: -

-

Fagområde(r)
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:
  • Bjørn Otto Braaten
Faglærer(e):
  • Anne Jørgensen Bruland

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og planlegging

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU