course-details-portlet

AAR4910 - Byggematerialer. Materialenes egenskaper, anvendelse og estetikk

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Kunnskaper om byggematerialenes egenskaper, anvendelse og estetikk.1.Egenart: Struktur, holdbarhet, styrke, taktilitet og uttrykk.2.Anvendelse: Bearbeiding, detaljering, økonomi, ressursbruk and FED.Konsekvenser relatert til energi- og miljøvennlig bygging.3.Arbeidsmetoder hvor kunnskaper om og forståelse av materialer er sentrale i den kreative prosessen til å finne de arkitektoniske implkasjoner.

Læringsutbytte

Å gi et forståelses - og kunnskapsgrunnlag for den enkelte. Dette på en måte slik at man styrker evnen til å gjøre bevisste valg og til å være operativ i arbeidsprosessen.

Læringsformer og aktiviteter

Metode : I kurset arbeides det i varierende grupper med à 2 studenter. Hver enkelt gruppe tar for seg ett materiale og undersøker ulike kvaliteter ved dette. Det vil også bli små prosjekteringsoppgaver for å lære om anvendelse av kunnskapene. Hver enkelt forplikter seg til å dele sine kunnskaper med de øvrige kursdeltakere. Etter kurset vil det bli gitt ut et kompendium som inneholder materialet som framkom i perioden. Undervisning vil bli gitt på engelsk dersom internasjonale studenter velger emnet.Undervises som delvis selvstudie og intensivt i 3 uker i april/mai ( 5 dager i uka).

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)
Arkitektur (MAAR2)

Forkunnskapskrav

Minimum tre års grunnundervisning i arkitektur eller tilsvarende.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU