course-details-portlet

AAR4623 - Topologi og tektonikk

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Kurset vil studere, diskutere og undersøke grunnleggende arkitekturspørsmål, først og fremst relatert til et sted og dermed til en topologi i videre forstand, til en tektonisk begrepsforståelse, og til en typologisk forståelse hvor særlig bruksaspektet diskuteres.

Kurset skal gi erfaring med formgivning av arkitektur. Som en betydningsfull kilde til formgivning vektlegges møte mellom landskapet og materialet, kunnskaper og systemer som arkitektur kan bli til av. Dette betyr etablering av en formingsprosess hvor den enkeltes opplevelse og forståelse av landskapelige kvaliteter samt forståelsen av å bringe elementære arkitektoniske komponenter i en gjensidig og integrert sammenheng.

Eksempler på komponenter kan være:
- materialer og byggesystemer
- romprogram og bygningsstruktur
- tilgjengelighet og kommunikasjon

Læringsutbytte

Kunnskaper:
- Utvikling av den enkeltes arbeidsmetoder og evner i en kreativ formingsprosess.
- Anvendelse av et spekter av tilnærmingsmåter for å avdekke arkitektonisk potensiale.
- Innhenting og tilegnelse av nødvendig teoretisk kunnskap og anvendelse av disse i praktisk forming.

Ferdigheter:
- Utvikle helhetlige løsninger basert på forståelse av egne arbeidsmetoder.
- Evnen til å undersøke, forstå og avdekke sammenhenger mellom begreper som detalj, materiale, struktur, landskap og sted.

Generell kompetanse (holdninger):
- Anvende kunnskap og ferdigheter i en kreativ formingsprosess i skapelsen av arkitektur.
- Utvikling av den enkeltes etiske holdning som fagperson.

Læringsformer og aktiviteter

- Eksperimentering og prosjektering, individuelt og i mindre grupper
- Feltarbeid og befaringer
- Teoretiske studier
- Seminar
- Tegning, modellering og foto er viktige redskaper

Mer om vurdering

Ved utsatt vurdering basert på prosjektarbeider, må det leveres et nytt eller revidert arbeid i emnet innen en tidsfrist, fastsatt av emneansvarlig.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)
Arkitektur (MAAR2)

Forkunnskapskrav

Minimun tre års grunnundervisning i arkitektur eller tilsvarende. Emnet må tas i kombinasjon med AAR4904 Arkitektur-Topologi/Tektonikk/Typologi

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og teknologi

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU