course-details-portlet

AAR4609 - 3Houses Theory Part

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100
Muntlig eksamen 0/100

Faglig innhold

Gjennom studiet av fremstående arkitekter eller arkitekturverk (nåtidige eller tidligere arkitekter), avdekker studentene designfilosofi, ideer og tankerekker i designprosessen.

Læringsutbytte

Gjennom disse studiene økes studentenes kunnskap, forståelse og bevissthet omkring designprosesser (i videste forstand: møbel, hus, landskap).

Læringsformer og aktiviteter

Lete, lese, bygge modell og skrive essay.

Mer om vurdering

Det vil kun bli gitt en samlet karakter i emnet. Utsatt eksamen vil bli avholdt i neste ordinær eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)
Arkitektur (MAAR2)

Forkunnskapskrav

Minimum tre års grunnundervisning i arkitektur eller tilsvarende. Emnet tas i kombinasjon med kurset AAR4619 3Houses.

Kursmateriell

Materiale til hefte/bok eller arkitekturmodell i stor skala.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og teknologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 0/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Arbeider 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 0/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 100/100

Utlevering 03.06.2021

Innlevering 10.06.2021

Utlevering 12:00

Innlevering 12:00

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU