AAR4565 - Trekonstruksjoner A

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Øvinger
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Øving 100/100

Faglig innhold

Faglige delaspekt i emnet er: Trearkitektur, stedsanalyse,form, rom, treets materialegenskaper, kjemisk og konstruktiv trebeskyttelse, brannegenskaper, fullskalabygging, konstruksjonslære rettet mot generell forståelse, eksempler på konstruksjonslære anvendt for å skape arkitektur.
Emnet tar sikte på å gjennomføre et arkitekturprosjekt fra ideutvikling til ferdig bygd object. Det tas forbehold om at det er mulig å finansiere byggeprosessen.

Læringsutbytte

Målet med emnet er å gi prosjekteringserfaring der treets materialegenskaper, konstruktiv utforming og detaljering står sentralt i det arkitektoniske uttrykket. Kurset fokuserer på arkitekturpraksis fra ideutvikling til ferdig byggeprosjekt.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er et problembasert prosjektemne der bærekonstruksjonen er en viktig del av arkitekturen.

Mer om vurdering

Det er obligatorisk å delta på ekskursjoner, presentasjoner, gruppearbeid og byggeprosess.

I evalueringen blir den innleverte presentasjonen av arbeider, den obligatoriske deltagelsen og det bygde objektet bedømt. Det tas forbehold om at bygging kan finansieres i det enkelte år.

Studenter som har levert inn arbeider til ordinær avsluttende vurdering, eller har hatt gyldig forfall ved denne vurderingen, får adgang til utsatt vurdering. Ved utsatt vurdering basert på prosjektarbeider, må det leveres et nytt eller revidert arbeid i emnet innen en tidsfrist, fastsatt av emneansvarlig.

Forkunnskapskrav

Minimum tre års grunnundervisning i arkitektur eller tilsvarende.

Emnet må tas i kombinasjon med AAR4885 Trekonstruksjoner B. Sensuren er basert på prosjektoppgavene som leveres.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Øvinger

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Øving 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.