Bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Programmering

– Søk opptak

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + R1 (S1 og S2), eller realkompetanse + R1 (S1 og S2).

Dersom du mangler R1, kan du søke opptak til R1-kurs ved NTNU i Gjøvik. Ved fullført og bestått R1-kurs kan du konkurrere om ledig studieplass på studier på NTNU som har tilleggskrav i R1.

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak.

Søk opptak     

Poenggrenser
År Ordinær kvote Førstegangskvote
2017 43,7 38,9
2016 41,2 38,3


Poenggrensen er poengene til den siste søkeren som fikk tilbud om plass.

Hvordan søke opptak

Søk opptak via samordna opptak

Frist: 15. april – for deg med norsk eller nordisk utdanning.
Frist:   1. mars – for deg med utenlandsk utdanning (utenfor Norden).

Last opp dokumentasjon

Frist: 10. mai – Fristen er 20. mars for deg med søknadsfrist 1. mars. Last opp dokumentasjon som viser at du kvalifiserer til de studiene du søker opptakt til. Hvis du har et elektronisk vitnemål fra videregående skole, og dette er det eneste som skal legges til grunn for søknaden sin, så trenger du ikke laste opp dokumentasjon.

Frist: 1. juli –  Siste frist for å laste opp dokumentasjon. Får du vitnemål, kompetansebevis eller attester etter fristen for opplastning av dokumentasjon, så kan du laste opp dette i etterkant.

Omprioritere studieønske

Frist: 1. juli – Siste frist for å omprioritere studieønskene dine.

Svar på søknaden

Svaret på søknaden blir lagt ut i søknaden 20 juli. Du må svare på svarskjema innen svarfristen 26. juli.


Spørsmål

Ofte stilte spørsmål med svar

Ta gjerne kontakt med en studieveileder hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller du har andre faglige spørsmål. Ta kontakt med Opptakskontoret tlf. 73 59 77 00 eller per e-post opptak@adm.ntnu.no hvis du har spørsmål om opptaket.


Fakta

Gradsnavn: Bachelor i programmering [Spill | Applikasjoner]
Studieprogramkode: BPROG
Studiepoeng: 180
Studiekode: 194 673
Undervisningsform: Heltid

Institutt for datateknologi og informatikk

Sted: Gjøvik
Søknadsfrist: 15. april

Opptakskrav: Generell studiekompetanse + R1 (S1 og S2) eller realkompetanse + R1 (S1 og S2)

Poenggrenser 2017:
Førstegangsvitnemål: 38,9
Ordinær: 43,7

Informasjonen gjelder for inneværende studieår.