Politisk økonomi

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Politisk økonomi

Studenter på politisk økonomi (bilde)

Studenter på politisk økonomi. Foto: Kim Ramberghaug

Om politisk økonomi

Om politisk økonomi

Bachelorprogrammet i politisk økonomi passer for deg som er spesielt interessert i politikk, økonomiske forhold og sammenhengen mellom disse. Du får innsikt i politiske beslutningsprosesser, hvordan slike beslutningsprosesser arter seg i ulike politiske systemer og hvilke konsekvenser ulike politiske systemer har for de beslutninger som fattes. Programmet består av emner fra statsvitenskap og samfunnsøkonomi.


Opptak bpolok

Opptakskrav

Studieprogrammet vil ikke ta opp flere studenter, men du kan kombinere en bachelor i samfunnsøkonomi med årsstudium i statsvitenskap om du ønsker en utdanning med både politisk og samfunnsøkonomisk kompetanse. 


Jobbmuligheter BPOLOK

Jobbmuligheter

Jobber der det inngår analyse av forholdet mellom marked og politikk er svært aktuelle. Dette kan være i interesseorganisasjoner, offentlige etater og større private bedrifter.

Bachelorprogrammet kvalifiserer også til stillinger i internasjonale organisasjoner og arbeid som omhandler internasjonale og nasjonale politiske og økonomiske forhold.


Studiets oppbygning BPOLOK

Studiets oppbygning

Studiet i politisk økonomi er et treårig studium. De fleste emnene er obligatoriske, det vil si at du har begrensede muligheter til å velge emner selv. Dette er fordi du med bachelorgraden i politisk økonomi kvalifiserer deg til masterstudier i både statsvitenskap og samfunnsøkonomi.


Studieveiledning

Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: econ@ok.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 55 90 35

Du kan også besøke oss i 5. etasje på Adolf Øien-bygget, Klæbuveien 72


Fakta om studieprogrammet

Fakta

Fakta om studieprogrammet

Gradsnavn: Bachelor i politisk økonomi
Adgangsbegrensning: Ja
Studiepoeng: 180
Studiekode (SO): 194 875  

Institutt for samfunnsøkonomi
Fakultet for økonomi

Studiested: Trondheim, Dragvoll/Elgeseter

Søknadsfrist: Siste opptak høst 2017