Møt våre studenter

Vil lære mer om hvordan mediene fungerer og påvirker

Navn: Robin Vestgård Jørgensen

Studieprogram: Bachelor medievitenskap

Å lede linjeforeningen Prime Time ga meg mye. Det var en kjempemulighet til å bli kjent med andre studenter og å få faglig påfyll.

Vil lære mer om hvordan mediene fungerer og påvirker

Navn: Robin Vestgård Jørgensen

Studieprogram: Bachelor medievitenskap

Å lede linjeforeningen Prime Time ga meg mye. Det var en kjempemulighet til å bli kjent med andre studenter og å få faglig påfyll.

Hvorfor valgte du NTNU?

Robin Vestgård Jørgensen- Det var litt tilfeldig at det ble NTNU. Jeg gikk på folkehøyskole i Valdres da jeg skulle søke studieplass, og flere av vennene mine derfra søkte seg hit.

Hvorfor valgte du akkurat dette studieprogrammet?

- Jeg valgte medievitenskap på bakgrunn av at jeg hadde media og kommunikasjonsfag på videregående og ville lære mer om hvordan medier fungerer. Media tar større og større plass i folks hverdag og det er mye nytt som skjer. Jeg ville vite mer om hvordan media påvirker folk og samfunnet.

Hvordan er det å være student ved NTNU?

Medievitenskap er et fag der mengde arbeid er opp til en sjøl, men der man må jobbe for å få resultater

- Det er mye som skjer. Alt fra forelesninger og det faglige til frivillige ting. Det er mye å velge mellom. Jeg har vært leder for linjeforeningen Primetime, og det har gitt meg mye. Det er gøy sosialt sett og det er en kjempemulighet å bli kjent med folk på andre trinn i studiet. Linjeforeningen arrangerer foredrag med inviterte bedrifter og arrangerer tur til NRK, og mye mer.

Hvordan er studiehverdagen?

Studiehverdagen kan være veldig hektisk. Det er mye som skjer. Det går i alt fra frivillige verv, lesing, forelesninger og jobb. Medievitenskap er for øvrig et fag der mengde arbeid er opp til en sjøl, men der man må jobbe for å få resultater.

Skal du på utveksling i løpet av studiet?

- Jeg har ikke vært på utveksling, men har vurdert det mer og mer til mastergraden. Jeg har bestemt meg for å søke mastergrad og det hadde vært gøy å få det til i forbindelse med den.

Å være student ved NTNU er helt fantastisk

Navn: Ingvild Trones

Studieprogram: Bachelor medievitenskap

Jeg valgte dette studieprogrammet fordi dagens medier har hatt, og har en enorm utvikling, noe jeg synes er interessant og spennende å kunne studere

Å være student ved NTNU er helt fantastisk

Navn: Ingvild Trones

Studieprogram: Bachelor medievitenskap

Jeg valgte dette studieprogrammet fordi dagens medier har hatt, og har en enorm utvikling, noe jeg synes er interessant og spennende å kunne studere

Ingvild TronesHvorfor valgte du NTNU?

Både NTNU og Trondheim har enormt mye å by på. Jeg valgte først og fremst NTNU på grunn av det studieprogrammet jeg ønsket å gå.Trondheim og NTNU har imidlertid vist seg å være mye mer enn det.

Hvorfor valgte du akkurat dette studieprogrammet?

Jeg valgte dette studieprogrammet fordi dagens medier har hatt, og har en enorm utvikling, noe jeg synes er interessant og spennende å kunne studere videre. I tillegg inneholder studiet flere emner som psykologi, pedagogikk, sosiologi og tverrfaglige kulturstudier, som gir ulike perspektiver på medienes rolle i samfunnet. Et spennende studie hvor jobbmulighetene er mange.

[Utveksling] er et flott tilbud som NTNU tilbyr studentene  Likevel, [...] jeg trives så godt på NTNU, at vil jeg heller tilbringe tiden her i Trondheim.

Hvordan er det å være student ved NTNU?

Å være student ved NTNU er helt fantastisk. Selv flyttet jeg til Trondheim uten å kjenne noen, men linjeforeningen tar deg godt i mot ved studiestart, slik at man blir kjent med byen og medstudenter med en gang. I tillegg finnes det enormt mye man kan engasjere seg i ved NTNU og i Trondheim. Selv sitter jeg i styret i Primetime linjeforening som PR- og markedsføringsansvarlig. En veldig god erfaring å ta med seg videre!

Hvordan er studiehverdagen?

Studiehverdagen min består av å gå på forelesninger, henge med venner, frivillige verv, trening og mye fliring!

Har du vært på utveksling i forbindelse med studiet?

Dette er et flott tilbud som NTNU tilbyr studentene. Likevel, siden jeg har vært på utveksling ved et tidligere studie og jeg trives så godt på NTNU, vil jeg heller tilbringe tiden her i Trondheim.


Godt og inkluderende studiemiljø

Navn: Kristin Holseth

Studieprogram: Bachelor medievitenskap

Jeg så på medievitenskap ved NTNU som en mulighet til å tilegne meg god kompetanse innen mediefeltet, og dermed bli godt rustet til arbeidslivet.

Godt og inkluderende studiemiljø

Navn: Kristin Holseth

Studieprogram: Bachelor medievitenskap

Jeg så på medievitenskap ved NTNU som en mulighet til å tilegne meg god kompetanse innen mediefeltet, og dermed bli godt rustet til arbeidslivet.

Hvorfor valgte du NTNU?

Kristin HolsethJeg valgte NTNU fordi de tilbød det studieprogrammet jeg ønsket å studere. Jeg hadde også et ønske om å studere i Trondheim fordi jeg hadde inntrykk av at dette var en veldig bra studieby. Jeg så på medievitenskap ved NTNU som en mulighet til å tilegne meg god kompetanse innen mediefeltet, og dermed bli godt rustet til arbeidslivet.

Hvorfor valgte du akkurat dette studieprogrammet?

Jeg valgte dette studieprogrammet fordi jeg ønsket å få god og bred kunnskap innen mediefeltet. Studieprogrammet tilbyr høy grad av valgfrihet, og det var noe jeg så på som et stort pluss. Det gir også muligheter til å fordype seg innen ulike områder, noe jeg så på som viktig når man skal inn i dagens medieverden. Nå som studiet tilbyr praksismuligheter gir det oss også mulighet til å få et innblikk i arbeidslivet, noe jeg ser som en stor fordel.

Hvordan er det å være student ved NTNU?

Å være student ved NTNU er for meg veldig bra. Det er åpent for muligheter både på skolen og for aktiviteter ved siden av studiene. Det er et veldig godt og inkluderende studiemiljø, med mange dedikerte studenter som man kan lære mye av.

Studieprogrammet tilbyr høy grad av valgfrihet, og det var noe jeg så på som et stort pluss.

Et slikt miljø gjør studiehverdagen veldig bra! Mulighetene er store for å delta på ulike fritidsaktiviteter, og alt fra sport til kultur er veldig bra organisert. Ønsker man å jobbe som frivillig i studietiden ved NTNU er mulighetene mange og gode for oss mediestudenter. Man kan ha en veldig aktiv studenttilværelse for de som ønsker dette, og det er tilbud som passer alle uansett interesser. Men man må også holde fokus for å henge med på det faglige. Det er lagt opp slik at man skal få et godt læringsutbytte, og derfor må man også holde seg oppdatert på det faglige gjennom hele semesteret.

Å være student på NTNU er en god blanding av en sosial og faglig hverdag.

Har du vært på utveksling i forbindelse med studiet?

Jeg har tatt et bevisst valg om å ikke dra på utveksling i forbindelse med min bachelor i Medievitenskap. Jeg ønsker heller å enten ta en master i utlandet, eller dra på utenlandsopphold som del av en master i Norge.