Elektroingeniør

Ingeniør/bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Elektroingeniør

– Studiets oppbygging

I de to studieretningene benytter vi i stor grad moderne elektrolaboratorier til konstruksjon og utlegg av kretskort, simuleringer og målinger. Studieretningene vil ha innslag av bedriftsbesøk, praktiske oppgaver og kontakt med næringslivet. I løpet av de to første årene lærer du om elektriske kretser og deres virkemåte.

Gjennom nødvendige realfag får du grunnlaget for de mer avanserte elektrofagene. I siste semester utføres en bacheloroppgave som gis fra næringslivet. Denne løses sammen med 1–2 andre studenter. Her får du muligheten til å bruke din kreativitet til løsning av et reelt teknisk problem.

Elektro har to studieretninger:

  • Elektronikk Elektronikkingeniøren trenger gode breddekunnskaper innen konstruksjon av elektronikk, kommunikasjonssystemer og automatisering. Mikroprosessorer er en naturlig komponent i nesten alle
    elektroniske apparater, og du lærer å konstruere og bygge opp kretser med mikroprosessorer, samt å programmere disse. Du lærer hvordan kommunikasjonssystemer fungerer og hvordan disse kan anvendes i praksis.
  • Elkraft Elkraftingeniører har ansvar for utvikling og kvalitetssikring av strømforsyningen,
    men skal også skaffe miljøvennlig energi fra andre fornybare kilder. I industrien benyttes ofte automatiske produksjonsprosesser som styres av reguleringssystemer. Infrastruktur for produksjon, transport og fordeling av elektrisk energi krever høykompetente elkraftingeniører.

Studieretning Elkraft er et samarbeid mellom Høgskolen i Østfold (HiØ) og Karlstads Universitet (KaU) og tilbys både som heltidsstudium på campus, og som fleksibelt studium på deltid. Dette innebærer en studieprogresjon på 75 % av tilsvarende studiesituasjon for heltidsstudenten. Last ned informasjonshefte (pdf)

gyldighet

Informasjonens gyldighet
Tabellene under gjelder for studieåret 2018/2019. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Studieplan for Elektroingeniør - heltid

Studieplan for nettbasert og deltid Elektroingeniør, elkraft

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan